Hymn do Bałtyku

Zgłoszenie do artykułu: Hymn do Bałtyku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hymn do Bałtyku

Wolności słońce pieści lazur

Nasz Bałtyk

Do Bałtyku

Autor słów:

Rybka, Stanisław

Autor muzyki:

Nowowiejski, Feliks

Data powstania:

1920

Informacje

Odzyskanie przez Polskę w 1918 r. dostępu do morza, chociaż na małym odcinku, było wydarzeniem doniosłym w naszych dziejach: politycznym, społecznym i etnicznym. Wywołało to wielki entuzjazm w narodzie. Wyprawa armii gen. Józefa Hallera na Pomorze i dokonanie zaślubin z Bałtykiem (w lutym 1918 r.) (właściwa data to luty 1920 r. – przyp. CBPP) było też spełnieniem dążeń Kaszubów, którzy mówili: „Nie ma Kaszubów bez Polonii, a bez Kaszub Polski”. Hymn do Bałtyku powstał pod wpływem tych wydarzeń[7]. Pieśń stała się hymnem polskiej floty[3].

Pieśń tę napisał Feliks Nowowiejski w roku 1919. Kompozytor słynnej Roty do tekstu Marii Konopnickiej, jest także twórcą tak zwanej Roty morskiej do słów Józefa Birkenmajera oraz innej jeszcze Roty do tekstu Walerii Szalay-Groele zaczynającej się od słów: Szmaragdów błyskiem Bałtyk lśni... Feliks Nowowiejski wydał w roku 1938 Śpiewnik Morski, zawierający 34 pieśni na chór mieszany a cappella[10].

Bibliografia

1. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 88, 89.

2. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 222.

3. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 131, 132.

4. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 355, 356.

5. 

Bekier Elżbieta, Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, Warszawa, Książka i Wiedza, 1952-07, s. 35, 36.

6. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 148, 149.

7. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 47–49.
W publikacji błędnie podano rok zaślubin Polski z morzem – właściwa data to luty 1920 r.

8. 

Nowowiejski Feliks, Do Bałtyku: na chór mieszany a cappella, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1956
Publikacja nie zawiera informacji o autorze słów utworu.

9. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 83, 84.
Publikacja nie zawiera informacji o autorze słów utworu.

10. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 326, 327.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.