Zgłoszenie do artykułu: Na Wawel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Na Wawel

Krakowiak

Na Wawel, na Wawel

Autor słów:

Wasilewski, Edmund

nieznany[1], [3]

Autor muzyki:

nieznany

Moniuszko, Stanisław[6], [11]

Studziński, Piotr[8]
Jest to domniemany autor muzyki.

Studziński, Wincenty[10]

Informacje

Tekst pieśni jest fragmentem Krakowiaków Edmunda Wasilewskiego (1814–1846), utworu napisanego w 1840 r. Autorem melodii, utrzymanej w rytmie krakowiaka i wzorowanej na muzyce ludowej, jest anonimowy twórca[5].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 42, 43.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 21.

4. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 47.

5. 

Śpiewnik polski, s. 80, 81.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 140, 215, 216.

7. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 58, s. 77.

9. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 86.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Varia : kompozycje Wincentego Studzińskiego.

11. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 128.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.