Zgłoszenie do artykułu: Na Wawel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Na Wawel

Krakowiak

Na Wawel, na Wawel

Autor słów:

Wasilewski, Edmund

nieznany[1], [3]

Autor muzyki:

nieznany

Moniuszko, Stanisław[6], [11]

Studziński, Piotr[8]
Jest to domniemany autor muzyki.

Studziński, Wincenty[10]

Informacje

Tekst pieśni jest fragmentem Krakowiaków Edmunda Wasilewskiego (1814–1846), utworu napisanego w 1840 r. Autorem melodii, utrzymanej w rytmie krakowiaka i wzorowanej na muzyce ludowej, jest anonimowy twórca[5].

Bibliografia

1. Śpiewnik pracownic polskich, s. 42, 43.

2. Śpiewnik narodowy z nutami, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 21.

4. Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 47.

5. Śpiewnik polski, s. 80, 81.

6. Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 140, 215, 216.

7. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 58, s. 77.

9. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 86.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. Varia : kompozycje Wincentego Studzińskiego.

11. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 128.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.