Zgłoszenie do artykułu: Na Wawel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Na Wawel, na Wawel,

Krakowiaku żwawy,

Podumaj, potęsknij,

Nad pomnikiem sławy.

Dzieje twojej ziemi

Na grobowcach czytaj,

Twoich wodzów groby

Uściskiem powitaj.

Tu twych ojców kości

Bieleją spod sochy,

Tam w powietrzu drgają

Twoich braci prochy.

Przyłóż usta do nich,

Słodycze wysysaj.

Na ich łonie głowę

Do snu ukołysaj.

Do snu ukołysaj,

Niech się przyśnią tobie

Tysiące, tysiące,

Co już legły w grobie.[1]

Wariant 2

Strzałka

Na Wawel, na Wawel,

Krakowiaku żwawy,

Podumaj, potęsknij,

Nad pomnikiem sławy.

Dzieje twojej ziemi

Na grobowcach czytaj,

Twoich wodzów groby

Uściskiem powitaj.

Popatrz się po górach,

Po dołach, równinach,

Niech dziewic miłością

Krew ci zawrze w żyłach.

Tu twych ojców kości

Bieleją spod sochy,

Tam w powietrzu drgają

Twoich braci prochy.

Przyłóż usta do nich,

Słodycze wysysaj.

Na ich łonie głowę

Do snu ukołysaj.

Do snu ukołysaj,

Niech się przyśnią tobie

Tysiące, tysiące,

Co już legły w grobie.[2], [3], [5], [6], [7], [8]

Wariant 3

Strzałka

Na Wawel, na Wawel,

Krakowiaku żwawy,

podumaj, potęsknij,

nad pomnikiem sławy.

Dzieje twojej ziemi

na grobowcach czytaj,

twoich wodzów groby

uściskiem powitaj.

Popatrz się po górach,

po dołach, równinach,

niech dziewic miłością

krew ich zawrze w żyłach.

Tu twych ojców kości

bieleją spod sochy,

tam w powietrzu drgają

twoich braci prochy.[4], [9]

Wariant 4

Strzałka

Na Wawel, na Wawel,

Krakowiaku żwawy,

Krakowiaku żwawy,

/Podumaj, potęsknij

Nad pomnikiem sławy./bis

Dzieje twojej ziemi

Na grobowcach czytaj,

Na grobowcach czytaj,

/Twoich wodzów groby

Uściskiem powitaj./bis

Popatrz się po górach,

Po dołach, równinach,

Po dołach, równinach,

/Niech dziewic miłością

Krew ich zawrze w żyłach./bis

Tu twych ojców kości

Bieleją spod sochy,

Bieleją spod sochy,

/Tam w powietrzu drgają

Twoich braci prochy./bis[11]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, wyd. 5 powiększone, Poznań, 1919, s. 42, 43.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, Mikołów, Karol Miarka, 1920, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 21.

4. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 47.

5. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 80, 81.

6. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 140, 215, 216.

7. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. I, nr 58, s. 77.

9. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 86.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Varia : kompozycje Wincentego Studzińskiego

11. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 128.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.