Pieśń wygnańców

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń wygnańców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Pieśń wygnańców

Maliniak

Stańmy, bracia, wraz

Autor słów:

Kowalski, Franciszek

Melodia:

pieśni Wezwanie[7]

Informacje

Autor napisał tekst pieśni zapewne w okresie powstania listopadowego, którego był uczestnikiem[4].

Jest ta piosenka obecnie pieśnią biesiadno–towarzyską, chociaż kiedyś była utworem patriotycznym. Mało kto zna pełny jej tekst napisany przez Kowalski_Franciszek[9].

Bibliografia

1. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 164.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 72, 73.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 32, 199.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 73, 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. II, nr 20, s. 34, 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono słowa z niewielkimi zmianami.

8. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 126, 127.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 367.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W piątym wersie pierwszej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: Póki mamy czas, ponadto występują bisy ostatnich wersów każdej zwrotki.

10. Nowy_Spiewnik_Polski_1794_1914_1920_Wydanie_II.