Pieśń wygnańców

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń wygnańców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń wygnańców

Maliniak

Stańmy, bracia, wraz

Autor słów:

Kowalski, Franciszek

Melodia:

pieśni Wezwanie[7]

Informacje

Autor napisał tekst pieśni zapewne w okresie powstania listopadowego, którego był uczestnikiem[4].

Jest ta piosenka obecnie pieśnią biesiadno–towarzyską, chociaż kiedyś była utworem patriotycznym. Mało kto zna pełny jej tekst napisany przez Franciszka Kowalskiego[9].

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 164.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 72, 73.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 32, 199.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 73, 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. II, nr 20, s. 34, 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono słowa z niewielkimi zmianami.

8. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 126, 127.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 367.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W piątym wersie pierwszej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: Póki mamy czas, ponadto występują bisy ostatnich wersów każdej zwrotki.