Brok, Bronisław

Zgłoszenie do artykułu: Brok, Bronisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Ktoś gra walczyka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Ktoś gra walczyka: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Szeptem: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

No To Co: piosenki, teksty, fotografie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Dziesięć piosenek Bronisława Broka

1945

Brzózka-Bieriozka

Czytelnik

1951

Jesienna rozłąka: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Jesienna rozłąka: slow-fox

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Jesienna rozłąka: slowfox: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Jesienna rozłąka: slowfox: na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Domek z ogródkiem: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Jak ten czas leci: walc

„Synkopa”

1960

Kuglarze: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Kuglarze: walc

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Fin de siècle: walc

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1966

Malowana piosenka: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Dwa okienka: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Dwa okienka: fokstrot

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Gdy przyjdzie czas: slow-rock

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Gdziekolwiek jesteś, wróć!: slow-fox

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1950

Gra katarynka: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Jej pierwszy bal: piosenki z filmu Epizod: na fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Już nie myśl o mnie więcej: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Łódzka piosenka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Moja miła: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Moja miła: walc: na głos i fortepian

Czytelnik

1952

Nie wierzę piosence: walc z repertuaru Hanki Skarżanki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Pik... pik... pik...: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Traf: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Traf: fokstrot: głos z fortepianem (akordeonem)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Zakochani: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Jak młode stare miasto

Czytelnik

1951

Po ten kwiat czerwony

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1968

Warszawa da się lubić: melodia z filmu „Cafè pod Minogą”

„Synkopa”

1959

Więcej...
Bibliografia