Jurandot, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Jurandot, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

W małym miasteczku: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Wesoła drużyna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Było nas na świecie troje…: tango

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1938

Leksykon polskich pisarzy muzycznych XX wieku

Wydawnictwo Polskie

2008

Mój smutek...: tango

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1938

Stary Josel: tango żydowskie

Gebethner i Wolff

1933

Wio, koniku! Wio...

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Piosenka fal: tango

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1936

Nie wierz mi

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Nie wierz mi!: tango

Gebethner i Wolff

1933

Pieśń Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej]: na głos z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Pieśń Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej]: na chór mieszany a cappella

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Jest taki jedne skarb: piosenka (slow) z filmu „Skarb”

Stanisław Arct

1949

Piosenka zetempowska: na chór mieszany z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

I choć na świecie dziewcząt mnóstwo ; W rytm walczyka serce śpiewa: duety z operetki „Księżniczka czardasza”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Najtrudniejsze są chwile pożegnań: medium-bounce

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Dobrze jest: swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Zapomniany dzień: tango

Wydawnictwo „Fermata”

1939

Szpak

Czytelnik

1952

Piosenka frontowego szofera

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1952

Piosenka frontowego szofera

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Młoda piosenka

Czytelnik

1951

Pieśń o Prezydencie

Czytelnik

1952

Piosenka o przyjaźni: na głos i fortepian

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

1951

Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2, 1900-1980

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

1994

Po prostu słoń: twist

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Mów mi, mów mi jak najczęściej: walc angielski

Wydawnictwo „Fermata”

1938

Zostań: tango: z repertuaru Hanki Ordonówny

Feliks Grąbczewski

Walczyk Warszawy

Gebethner i Wolff

1948

Walczyk Warszawy

4

Gebethner i Wolff

1946

Piosenki z operetki „Miss Polonia”

„Synkopa”

1960

Piosenki z operetki „Miss Polonia”

„Synkopa”

1960

Moje wielkie szczęście: tango-fox z filmu „Książątko”

Wydawnictwo „Fermata”

1937

Szkoda: walc angielski z filmu „Książątko”

Wydawnictwo „Fermata”

1937

Walczyk łowicki: z repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kocha, nie kocha ; Sport, sport, sport panowie ; Tak mało się znam: z repertuaru teatru „Syrena”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Mademoiselle: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Gdy przyjdzie czas: slow-rock

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Florek, gdzie twój humorek?: foxtrot z filmu „Niedorajda”

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1937

Jak trudno jest zapomnieć: tango-slowfox: cygańska pieśń z filmy „Manewry miłosne”

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1936

Jak za dawnych lat: slow-fox: nastrojowe tango z filmu „Manewry miłosne”

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1936

Taka noc i walc i my: tango-slow-fox: przebojowy walc z filmu „Manewry miłosne”

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1936

Taka noc i walc i my: walc-serenada: z filmu „Manewry miłosne”

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1936

Ballada o tamtych dniach: piosenki ze sztuk Stefani Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Nowa piosenka: przebój z teatru Syrena

Stanisław Arct

1948

Pójdę z tobą na spacer: piosenka-walc

Stanisław Arct

1948

Obywatelko funkcjonariuszko

Czytelnik

1952

Rosną w miastach domy: na chór męski

Czytelnik

1953

Rosną w miastach domy: na jeden głos

„Nasza Księgarnia”

1953

Więcej...