Żalski, Artur

Zgłoszenie do artykułu: Żalski, Artur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A panna Mania lubi inaczej

Żalski, Artur
Zapert, Zbigniew

Wawrzyniak, Zbigniew

A tu żniwa

Żalski, Artur

Faber, Wincenty

Album wspomnień

Żalski, Artur

Gradowski, Krzysztof

Alhambra

Żalski, Artur

Chlebem i solą

Żalski, Artur

Urbanowicz, Jadwiga

Ciche powroty

Żalski, Artur

Tymiński, Leszek

Coraz piękniejsza

Żalski, Artur

Jastrzębiec-Kozłowski, Andrzej

Hawana i festiwal

Żalski, Artur

Łosowski, Piotr

Ja lubię chodzić pieszo

Żalski, Artur

Ścisłowski, Włodzimierz

Ja się w tobie nie zakocham

Żalski, Artur

Stawecki, Zbigniew

Kiedyś było tak

Żalski, Artur

Bianusz, Andrzej

Łagowski nokturn

Żalski, Artur

Urbanowicz, Jadwiga

Listy z dawnych lat

Żalski, Artur

Adrjański, Zbigniew

Ludzie

Myszkowski, Krzysztof
Żalski, Artur

Leśmian, Bolesław

Najlepiej jest u mamy

Żalski, Artur

Konopiński, Lech

Niespodziewany ktoś

Żalski, Artur

Rybałtowska, Barbara

Nokturn wspomnień

Żalski, Artur

Tymiński, Leszek

Odpowiedz na to pytanie

Żalski, Artur

Ścisłowski, Włodzimierz

Ofiaruj mi tę noc

Pucek, Zdzisław
Żalski, Artur

Łosowski, Piotr

Po ulicy mnie gna

Żalski, Artur

Kord, Karol

Słońce w Jezioranach

Żalski, Artur

Prożalski, Ireneusz

Szczęśliwy kierowca

Żalski, Artur

Prożalski, Ireneusz

Tango w remizie

Żalski, Artur

Łosowski, Piotr

To wszystko ci dam

Cupak, Czesław
Żalski, Artur

Ścisłowski, Włodzimierz

Twoje miasto

Żalski, Artur

Pac-Gajewska, Krystyna

Wciąż do ciebie bliżej

Żalski, Artur

Gaszyński, Marek

Wszystkie serca Warszawie

Żalski, Artur

Łosowski, Piotr

Zacznijmy wszystko od początku

Żalski, Artur

Hrehorowicz, Danuta
Głowacki, Juliusz

Zielone dni

Żalski, Artur

Młynarski, Wojciech

Zobaczyliśmy się nagle

Żalski, Artur

Chudy, Tadeusz

Więcej...
Bibliografia