Projekt unijny

Opis projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013

OPIS PROJEKTU

W dniu 14 października 2010 roku Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pn. Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki - cz. 2 w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (szczegółowe dane na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem zaplanowanego na dwa lata projektu jest digitalizacja oraz opracowanie w bazie Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki druków muzycznych oraz rękopisów będących w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej a związanych z tematyką polskiej pieśni i piosenki. Prace te są kontynuacją rozpoczętych w 2009 roku działań. Poza opracowanymi rekordami baza Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki poszerzy swoją funkcjonalność o moduł do wypożyczeń. W październiku 2011 roku dokonamy pierwszych wypożyczeń online chronionych prawem publikacji. Efektem realizacji projektu będzie również czytelnia z trzema stanowiskami komputerowo-odsłuchowymi zlokalizowana w siedzibie Biblioteki Polskiej Piosenki. O przebiegu prac będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Całkowity koszt projektu wynosi 368 558, 47 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 190 648,68 zł.

Od listopada 2011 roku autora i koordynatora projektu zastąpiła .

Czytelnia

REZULTATY

1. Czytelnia

W monitorowanym pomieszczeniu znalazły się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do wszystkich elektronicznych zasobów OKBPP. W celu odtwarzania nagrań z nośników audio (kaset magnetofonowych, płyt analogowych oraz CD) został zakupiony wysokiej klasy sprzęt, dostępny przy specjalnym stanowisku odsłuchowym. Istnieje również możliwość korzystania z tradycyjnych zbiorów, tj. książek, czasopism, druków muzycznych. Pracownicy czytelni oferują pomoc także osoba niezaznajomionym z obsługą komputera. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Czytelni oraz godziny jej funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej, w zakładce „Czytelnia”.

Moduł do wypożyczeń

2. Moduł do wypożyczeń

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników, wykorzystaliśmy nowoczesne technologie w służbie nauki i popularyzacji wiedzy, poprzez stworzenie możliwości nieodpłatnych wypożyczeń publikacji chronionych prawem autorskim. Wypożyczalnia Liberetto to klasyczna działalność biblioteczna realizowana współczesnymi środkami. Czytelnik, korzystając ze specjalnej, łatwo dostępnej aplikacji, przeszukuje online zasoby Biblioteki i wypożycza publikacje przechowywane w wersji cyfrowej. Konieczność stosowania programu w miejsce anonimowej przeglądarki, ograniczenia liczby dostępnych egzemplarzy i czasu wypożyczeń oraz unikatowe, jednorazowe znaki wodne – wszystko to sprawia, że próba nieautoryzowanego rozpowszechniania udostępnianych cyfrowo publikacji wymagałaby podjęcia przez użytkownika czynności równie uciążliwych i czasochłonnych, co analogiczne działania wobec klasycznych, drukowanych pozycji książkowych.

Chcemy zatem propagować cyfrowe wypożyczenia publikacji, które dotychczas mogły być badane tylko w czytelniach. Ułatwimy tym samym dostęp do treści naukowych Czytelnikom z odległych miejscowości, pracownikom naukowym i wszystkim zainteresowanym. Jednocześnie dokładając wszelkich starań, by prawa własności intelektualnej twórców były zawsze poszanowane. Do uruchomienia wypożyczalni Liberetto na swoim komputerze, konieczne są:

- Instalacja środowiska uruchomieniowego Adobe AIR
- Pobranie i instalacja aplikacji Liberetto

Wejście do wypożyczalni odbywa się poprzez uruchomienie aplikacji Liberetto. Przed skorzystaniem z zasobów elektronicznych udostępnionych w wypożyczalni online, konieczne jest zapoznanie się z treścią oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu. Jego treść dostępna również pod adresem: http://bibliotekapiosenki.pl/static:Regulamin.

Zbiory online

3. Zbiory online

Zdigitalizowalismy, opracowaliśmy i udostępniliśmy 4 362 druki muzyczne oraz 1058 rękopisów w Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki, kompatybilnej z systemem wypożyczeń online Liberetto. Zawartość CBPP można przeglądać za pomocą indeksu lub poprzez wyszukiwanie pełnotekstowe. Wśród najciekawszych egzemplarzy znalazła się kolekcja utworów dwudziestolecia międzywojennego.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do przeglądania zasobów zgromadzonych w CBPP oraz do odwiedzania czytelni.

Promocja w mediach

PROMOCJA W MEDIACH

Radio

Posłuchaj audycji

Internet

Prasa

Przeczytaj artukuł

Konferencja

KONFERENCJA PREZENTUJĄCA REZULTATY PROJEKTU

W związku z zakończeniem naszej pracy, 11 września, w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się konferencja prezentująca rezultaty projektu „Polskie Pieśni i Piosenki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki – cz. 2„.

W pierwszej części programu zaprezentowaliśmy film i prezentacje dotyczące działalności Biblioteki Polskiej Piosenki, a także wystąpienia na temat projektu unijnego oraz wybranych zagadnień związanych z rodzimą twórczością pieśniarską.

Po części oficjalnej zaproszeni goście zwiedzili wystawę rękopisów i druków muzycznych oraz wysłuchali koncertu piosenek retro w nowych, jazzowych aranżacjach.

Program konferencji

Anna Głowacz - Założenia programowe, przebieg i rezultaty projektuPrezentacja

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł - Druki muzyczne i rękopisyPrezentacja

Jakub Wyrostek - LiberettoPrezentacja

Konferencja prezentująca rezultaty projektu unijnego

14 października 2012 / BPP