Zgłoszenie do artykułu: Ania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ania

Autor słów:

Fiszer, Edward

Autor muzyki:

Rybkowski, Emil

Data powstania:

1943
Brak zgodności, co do daty powstania utworu, jedne z publikacji podają rok 1941 inne 1943.

Miejsce powstania:

Woldenberg (obecnie Dobiegniewo)

Informacje

Piosenka ta cieszyła się niezwykłą popularnością wśród jeńców wojennych z obozu II C w Woldenbergu. Autorem słów był młody poeta, ppor. Edward Fiszer. Napisał Anię na konkurs literacko-muzyczny ogłoszony w obozie w końcu 1943 r[1]. Muzykę napisało kilku kompozytorów, przyjęła się wersja, której autorem był ppor. Emil Rybkowski[4]. Piosenka Fiszera wyróżniono na wspomnianym konkursie[6]. Utwór zdołano przemycić do kraju i dotarła do partyzantów oraz regularnych oddziałów Wojska Polskiego. Od tego czasu stała się ogromnie popularna wśród „cywilów” i żołnierzy[3]. Anię wykonano po raz pierwszy na specjalnym koncercie. Śpiewał chór z towarzyszeniem obozowej orkiestry pod dyrekcją znanego dyrygenta, wówczas oficera-jeńca, Stanisława Gajdeczki. Źródła podają również inne daty powstania utworu tzn. konkurs dla jeńców został ogłoszony w 1941 r., w którym zwyciężyła piosenka Ania, ale specjalny koncert obozowy, na którym wykonano utwór, miał miejsce dopiero w 1943 r. Początkowo melodia utworu była inna i miała dwóch autorów tj. Emil RybkowskiLeon Rzewuski – jeńcy oflagu. Ich melodia nie przyjęła się. Dopiero w 1943 r. Emil Rybkowski stworzył nową, żywą melodię[3], [5].

Piosenka była po wojnie drukowana w zbiorach Serce w plecaku, Żołnierska rzecz i bez nut w książce W. Ziemińskiego Wrzesień... Oflag... Wyzwolenie. Fotokopię nut napisanych w Woldenbergu zamieszczono w pracy zbiorowej Nauczyciele w hitlerowskich obozach jeńców podczas II wojny światowej[1].

Bibliografia