Choć burza huczy wkoło nas

Zgłoszenie do artykułu: Choć burza huczy wkoło nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Choć burza huczy wkoło nas

Pieśń żeglarzy

Marsz

Autor słów:

Wasilewski, Edmund

nieznany[9]

Autor muzyki:

Schubert, Franciszek

Informacje

Czas, w którym powstała powyższa pieśń nie sprzyjał twórczości patriotycznej. Jest ona skuteczną próbą ominięcia zakazu cenzury zaborczej przez użycie melodii znanego romantycznego kompozytora niemieckiego. Pieśń zyskała wielką popularność. Chętnie śpiewały ją chóry. Śpiewano ją także indywidualnie i na spotkaniach towarzyskich[8].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 68, 69.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 199.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

3. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 69.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 165.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

5. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 102, 103.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

6. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. III, nr 65, s. 79.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

7. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

8. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 120, 121.

9. 

Śpiewnik harcerski, s. 32, 33.