Deszcz, jesienny deszcz

Zgłoszenie do artykułu: Deszcz, jesienny deszcz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Deszcz, jesienny deszcz

Deszcz jesienny

Autor słów:

Matuszkiewicz, Marian

Autor muzyki:

Matuszkiewicz, Marian[4], [6]
Melodia skomponowana przez powyższego autora oparta jest na motywach z opery Poławiacze pereł Georges’a Bizeta.

nieznany[4]

Bizet, Georges[7]
Autor oryginalnej melodii.

Melodia:

na motywach arii z opery Poławiacze pereł[2], [7], [9]

Data powstania:

1943

Informacje

W niektórych publikacjach muzycznych spotykać się można z uwagą, że w kompozycji występują motywy arii z opery Georges’a Bizeta Bizet_Georges_Carmen_Polawiacze_perel_aria_Nadira_z_1_aktu. Wydaje się jednak, że poza podobieństwami w pierwszych taktach melodia piosenki jest utworem oryginalnym. Tekst Deszcze jesienny drukowany był w 1957 r. w zbiorku Serce w plecaku, w 1958 r. w Śpiewniku zastępowego, w 1964 r. w zbiorku Wydawnictwa Harcerskiego Śpiewaj z nami. W każdej publikacji występują nieznaczne różnice[1].

Do szerokich kręgów zorganizowanej w Szarych Szeregach młodzieży warszawskiej – i dalej – dotarła z oddziałów partyzanckich w Puszczy Kampinoskiej[11].

Utwór doczekał się ponownej popularności: nagrał ją bowiem zespół Czerwone Gitary oraz wykorzystała Agnieszka Osiecka w swoim widowisku Niech no tylko zakwitną jabłonie[4].

Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Jana Daleszczyk w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Rozpowszechniła się przede wszystkim wśród członków batalionów harcerskich „Zośka” i „Parasol”[8].

Bibliografia

1. 

Szewera Tadeusz, Straszyński Olgierd, Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, wyd. 2 poszerzone, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1975, s. 360, 361, 472.

2. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 14, 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 38, 39.

4. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 84, 409, 410.

5. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 146, 147.

6. 

Nazar, Andrzej

7. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 31.

8. 

Świrko Stanisław, Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971, s. 371, 372.

9. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 271, 272.

10. 

Heering Krzysztof, Śpiewnik harcerski, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 134, 135.
W pierwszym wersie szóstej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: „Może dobry Bóg”.

11. 

Bogusz Stanisława, Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, Warszawa, Dom Wojska Polskiego, 2006, s. 62, 63.

12. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 280, 281.