Hymn strzelecki

Zgłoszenie do artykułu: Hymn strzelecki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Naprzód, drużyno strzelecka,

Sztandar do góry swój wznieś!

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść.

Czy umrzeć nam przyjdzie na polu,

Czy w tajgach Sybiru nam gnić.

Z trudu naszego i bolu

Polska powstanie, by żyć!

Nic nie powstrzyma rycerzy,

Ofiarnych na mękę, trud,

Za naszym hasłem pobieży

Do walki o wolność ― lud.

Czy umrzeć nam przyjdzie na polu...

Hufiec nasz ruszy zwycięski

Do walki o wolność, byt;

Wrogowi odpłacić klęski,

Polsce swobody dać świt.

Czy umrzeć nam przyjdzie na polu...

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść,

Naprzód, drużyno strzelecka ―

Sztandar do góry swój wznieś!

Czy umrzeć nam przyjdzie na polu...[1], [2], [3], [7], [9]

Wariant 2

Strzałka

Naprzód drużyno strzelecka,

Sztandar Twój do góry wznieś,

Żadna nas siła zdradziecka

Zgnębić nie zdoła ni zgnieść.

Czy przyjdzie nam umrzeć na polu,

Czy w tajgach Sybiru gdzie zgnić,

Z trudu naszego i znoju,

Polska powstanie, by żyć.

Nic nie powstrzyma rycerzy

Ofiarnych na mękę i trud,

Śmiało nasz hufiec uderzy,

By walczyć o wolność i lud.

Czy przyjdzie...

Hufiec nasz ruszy zwycięski

Do walki o wolność i byt,

Wrogowi odpłacić klęski,

A Polsce swobody dać świt.

Czy przyjdzie...

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść,

Śmiało drużyno strzelecka,

Sztandar do góry swój wznieś!

Czy przyjdzie...[4]

Wariant 3

Strzałka

Naprzód, drużyno strzelecka,

Sztandar do góry swój wznieś!

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju,

Czy w tajgach Sybiru nam zgnić,

Z trudu naszego i znoju

Polska powstanie, by żyć!

Nic nie powstrzyma rycerzy,

Ofiarnych na mękę i trud,

Każdy pod sztandar swój bieży

Do walki o wolność i lud.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju…

Hufiec nasz ruszy zwycięski

Do walki o wolność i byt,

Wrogowi odpłacić za klęski,

Polsce swobody dać świt.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju…

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła ni zgnieść,

Naprzód, drużyno strzelecka,

Sztandar do góry swój wznieś!

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju...[6]

Wariant 4

Strzałka

Naprzód, drużyno strzelecka,

Sztandar Twój do góry swój wznieś,

Żadna nas siła zdradziecka

Zgnębić nie zdoła, ni zgnieść.

Czy umrzeć nam przyjdzie tu w boju,

Czy w tajgach Sybiru nam gnić,

Z trudu naszego i znoju

Polska będzie dalej żyć, żyć,

Polska będzie dalej żyć.

Nic nie powstrzyma rycerzy

Ofiarnych na mękę i trud,

Kiedy pod sztandar swój bieży

Do walki o chwałę i lud.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju…

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła ni zgnieść,

Śmiało drużyno strzelecka,

Sztandar do góry swój wznieś!

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju...[5]

Wariant 5

Strzałka

Naprzód, drużyno strzelecka,

sztandar do góry swój wznieś!

Żadna nas siła zdradziecka

zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść.

Czy umrzeć nam przyjdzie na polu,

czy w tajgach Sybiru nam gnić,

z trudu naszego i bolu

Polska powstanie, by żyć!

Nic nie powstrzyma rycerzy

ofiarnych na mękę i trud.

Śmiało nasz hufiec uderzy,

by walczyć o wolność, lud.

Czy umrzeć nam…

Hufiec nasz ruszy zwycięski

do walki o wolność, byt,

wrogowi odpłaci klęski,

Polsce swobodny dać świt.

Czy umrzeć nam…[8], [11]

Wariant 6

Strzałka

Naprzód drużyno strzelecka,

Sztandar do góry swój wznieś,

Żadna nas siła zdradziecka,

Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść;

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju,

Czy w tajgach Sybiru nam gnić,

Z trudu naszego i znoju,

Polska powstanie, by żyć!/bis

Nic nie powstrzyma rycerzy

Ofiarnych na mękę i trud,

Za naszem hasłem pobieży

Do walki o wolność i lud.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju…

Hufiec nasz ruszy zwycięski

Do walki o wolność, byt,

Wrogowi odpłacić klęski,

Polsce swobodny dać świt.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju…

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła ni zgnieść,

Naprzód, drużyno strzelecka,

Sztandar do góry swój wznieś.

Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju…[10]

Wariant 7

Strzałka

Naprzód, drużyno strzelecka!

Sztandar do góry swój wznieś!

Żadna na siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła ni zgnieść.

Czy przyjdzie nam umrzeć na polu,

Czy w tajgach Sybiru gdzie zgnić,

Z trudu naszego i bólu

Polska powstanie, by żyć.

Nic nie powstrzyma rycerzy

Ofiarnych na mękę i trud.

Śmiało nasz hufiec uderzy,

By walczyć o wolność i lud.

Czy przyjdzie nam...

Hufiec nasz ruszy zwycięski

Do walki o wolność i byt,

Wrogowi odpłacić za klęski,

A Polsce swobodny dać świt.

Czy przyjdzie nam...

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła ni zgnieść.

Naprzód, drużyno strzelecka!

Sztandar do góry swój wznieś!

Czy przyjdzie nam...[13]

Wariant 8

Strzałka

Naprzód, drużyno strzelecka!

Sztandar Twój do góry wznieś!

Żadna na siła zdradziecka

Zgnębić nie zdoła ni zgnieść.

Czy umrzeć nam przyjdzie to w boju,

Czy w tajgach Sybiru nam gnić,

Z trudu naszego i znoju

Polska powstanie, by żyć /bis/

Nic nie powstrzyma rycerzy

Ofiarnych na mękę i trud.

Kiedy pod sztandar swój bierzy

Do walki o wolność i lud.

Czy umrzeć nam przyjdzie ...

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła ni zgnieść.

Śmiało drużyno strzelecka!

Sztandar do góry swój wznieś!

Czy umrzeć nam przyjdzie...[14]

Wariant 9

Strzałka

Naprzód, drużyno strzelecka,

Sztandar do góry swój wznieś!

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść.

Czy zginąć nam przyjdzie wśród boju,

Czy w tajgach Sybiru nam gnić.

Z trudu naszego i bolu

Polska powstanie, by żyć!

Nic nie powstrzyma rycerzy,

Ofiarnych na mękę, trud,

Za naszym hasłem pobieży

Do walki o wolność ― lud.

Czy zginąć nam przyjdzie wśród boju...

Hufiec nasz ruszy zwycięski

Do walki o wolność, byt;

Wrogowi odpłacić klęski,

Polsce swobody dać świt.

Czy zginąć nam przyjdzie wśród boju...

Żadna nas siła zdradziecka

Zniszczyć nie zdoła, ni zgnieść,

Naprzód, drużyno strzelecka ―

Sztandar do góry swój wznieś!

Czy zginąć nam przyjdzie wśród boju...[16][15]

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 69, 70, 384, 385.

2. 

Pieśni Legionów Polskich 1914–1915 z melodyami. Z. 1, s. 11, 12.

3. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 8, 9.

4. 

Piosenki leguna tułacza, s. 34.

5. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 39, 40.

6. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 50, 51.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

7. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 100.

8. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 45.

9. 

Śpiewnik polski, s. 94, 95.

10. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 187, 188.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

11. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 82, 83.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

12. 

Nazar, Andrzej.

13. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 148, 149.

14. 

Hymn strzelecki.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

15. 

Wojciechowski, Michał.
Cytat za dziadkiem – Bronisławem Wojciechowskim, członkiem Związku Strzeleckiego i legionistą.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.