Marsz Gwardii Ludowej

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Gwardii Ludowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz Gwardii Ludowej

Pieśń partyzantów

My ze spalonych wsi

Autor słów:

Zieleńczyk, Wanda

Kocanowa, Jadwiga

Autor muzyki:

Zieleńczyk, Wanda

Klukowski, Józef Tadeusz[7]
Dokonał opracowania muzycznego.

Data powstania:

1942

Informacje

Pieśń ta powstała w roku wymarszu w pole pierwszego oddziału Gwardii Ludowej. Początkowo nosiła tytuł Pieśń partyzantów, w takim brzmieniu ukazała się po raz pierwszy w 1943 r. w gazecie podziemnej Gwardzista, nr 11 z dnia 20 stycznia 1943 r. Później tytuł pierwotny zmieniono na „Marsz Gwardii Ludowej”. Odtąd pieśń ta stała się hymnem Gwardii Ludowej. Zdobyła wielką popularność we wszystkich polskich oddziałach partyzanckich[7]. Niektóre powojenne publikacje podają, że współautorką tekstu była siostra Wandy, Jadwiga Kocanowa. Oryginalna kompozycja muzyczna została osnuta na motywach ludowych z regionu piotrkowskiego[1]. Tekst przekazywany był do poszczególnych garnizonów GL za pośrednictwem powielonych ulotek. Pieśń partyzantów zamieszczono również w wydawnictwie Związku Walki Młodych Zbiór pieśni i wierszy dla partyzantów Armii Ludowej, które ukazało się w Warszawie w grudniu 1943 r., a następnie zostało powtórzone w maju 1944 r[1].

Bibliografia