Marsz Gwardii Ludowej

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Gwardii Ludowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

My, ze spalonych wsi,

My, z głodujących miast –

Za głód, za krew,

Za lata łez,

Już zemsty nadszedł czas.

Za głód, za krew,

Za lata łez,

Już zemsty nadszedł czas.

Więc zarepetuj broń

I w serce wroga mierz!

Dudni nasz krok,

Milionów krok,

Brzmi partyzancki śpiew.

Dudni nasz krok,

Milionów krok,

Brzmi partyzancki śpiew.

Gdy padniesz w polu, hen –

Drzewa zaszumią w takt.

O, jak to pięknie

I jak to prosto

Za wolną Polskę umierać tak.

O, jak to pięknie

I jak to prosto

Za wolną Polskę umierać tak.

Więc naprzód, Gwardio, marsz!

Świat płonie wokół nas –

I zadrży wróg

I zginie wróg

Z ręki ludowych mas!

I zadrży wróg

I zginie wróg

Z ręki ludowych mas![1], [2], [4], [5], [6], [7], [8]

Wariant 2

Strzałka

My ze spalonych wsi,

my z głodujących miast.

/Za głód, za krew, za lata łez

już zemsty nadszedł czas./bis

Więc zarepetuj broń

i w serce wroga mierz!

/Dudni już krok, milionów krok,

brzmi partyzancki śpiew./bis

Więc naprzód, Gwardio, marsz!

Świat płonie wokół nas,

/i zadrży wróg, i zginie wróg

z ręki ludowych mas./bis[3], [9], [10]