Marsz Sokołów

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Sokołów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz Sokołów

Ospały i gnuśny

Marsz sokoli

Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Lam, Jan

Autor muzyki:

Czerwiński, Wilhelm

Data powstania:

1886

Informacje

„Sokołami” nazwano młodzież zrzeszoną w organizacji sportowej i patriotyczno-wychowawczej „Sokół” założonej we Lwowie w 1867 r. Pieśń ta stała się jej hymnem[6].

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” prowadziło działalność sportową, oświatową i wychowawczą w zaborze austriackim i pruskim, minimalnie w rosyjskim, a także w Stanach Zjednoczonych. Od 1908 r. następowała stopniowa militaryzacja „Sokoła”. Z tej organizacji wiodą swój rodowód organizacje skautowe i harcerskie. Także – utworzone przez J. Piłsudskiego – organizacje paramilitarne, tj. Drużyny Strzeleckie, Związek Strzelecki, a na wsi Drużyny Bartoszowe, swoje kadry wywodziły z „Sokoła”. Hart ducha i ciała młodzieży ukształtowanej w tych organizacjach zaowocował wspaniale w Legionach Polskich i innych formacjach wojskowych z okresu walk o niepodległość[11].

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 28, 29.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 14, 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 44–46.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 98.

5. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 56, 57.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 185, 186, 217.

7. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 23.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki.

8. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 85–87.

9. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 9, s. 17, 18.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 104, 105.

11. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 150, 151.

12. 

Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939, s. 257, 258.