Marsz Sokołów

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Sokołów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat,

Na nowe on życie koleje,

Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad,

I duch i ciało w nim mdleje.

/Hej bracia Sokoły dodajcie mu sił,

by ruchu zapragnął, by powstał i żył./bis

W niemocy, senności i ciało i duch

Na próżno się dźwiga i łamie,

Tam tylko potężnym i twórczym jest duch,

Gdzie wola ma silne ramię.

/Hej bracia! Kto ptakiem przelecieć chce świat,

Ten skrzydła sokole od młodych ma lat./bis

Więc dalej, ochoczo w daleki ten lot

Sposobić nam skrzydła dla ducha,

Nie złamie nas burza, nie strwoży nas grzmot,

Gdzie woli siła posłucha.

/Hej bracia Sokoły dodajcie mu sił,

by ruchu zapragnął, by powstał i żył./bis[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11]

Wariant 2

Strzałka

Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat,

Na nowe on życie koleje,

Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad,

I duch i ciało w nim mdleje.

Hej bracia Sokoły dodajcie mu sił,

by ruchu zapragnął, by powstał i żył.

W niemocy, senności i ciało i duch

Na próżno się dźwiga i łamie,

Tam tylko potężnym i twórczym jest duch,

Gdzie woli ma silne ramię.

Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat,

Niech skrzydła sokole od młodych ma lat.

Więc dalej, ochoczo w daleki ten lot

Sposobić nam skrzydła dla ducha,

Nie złamie nas burza, nie strwoży nas grzmot,

Gdzie woli siła posłucha.

Hej bracia Sokoły dodajcie mu sił,

by ruchu zapragnął, by powstał i żył.

A kiedy wzmocnione i ciało i duch,

Ojczyzna do boju zawoła,

Staniemy natenczas przy druhu druh,

Nie zbraknie żadnego Sokoła!

Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat

Niech skrzydła sokole ma od młodych lat![9]


Czwarta zwrotka w pochodzi z poznańskiego i głównie tam była wykonywana.

Wariant 3

Strzałka

Spleśniały i gnuśny jest stary już świat,

Daremnie na nowe koleje

Niejeden z nas młodych by popchnąć go rad –

W nim ciało i dusza butwieje.

Hej, bracia, my teraz pracujmy co sił,

By powstał świat nowy i zakwitł, i żył!

Przeszłości w posadach już trzęsie się gmach

Tak dla nas więzienny, złowieszczy,

Wzniesiony na krzywdzie, skąpany we łzach,

Już chwieje się, pęka i trzeszczy.

Hej, bracia...

Niech w starym tym gmachu zamieszka, kto chce,

Zakopie się w gruzach i błocie,

Kto młody i silny, kto pragnie i śmie,

Ten z nami, ten z nami w robocie.

Hej, bracia...[12]

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 28, 29.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 14, 15.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 44–46.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 98.

5. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 56, 57.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 185, 186, 217.

7. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 23.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki.

8. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 85–87.

9. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 9, s. 17, 18.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 104, 105.

11. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 150, 151.

12. 

Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939, s. 257, 258.