Śpiew z mogiły

Zgłoszenie do artykułu: Śpiew z mogiły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Śpiew z mogiły

Lecą listki z drzewa

Leci liście z drzewa

Autor słów:

Pol, Wincenty

Autor muzyki:

Chopin, Fryderyk

Data powstania:

1831

Informacje

Tekst utworu został nadesłany przez Irenę Bińkowską i Emilię Pisowicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. W publikacji pt. Z pieśnią i karabinem podana data powstania pieśni to 1863 r[5].

Śpiew z mogiły jako Leci liście z drzewa pochodzi z tomiku Pieśni Janusza, które Wincenty Pol wydał dopiero na uchodźstwie w Dreźnie. Duchowym „ojcem” tych utworów był Adam Mickiewicz zachęcając młodszego kolegę do tworzenia „śpiewnych dziejów ojczystych” za przykładem J.U. Niemcewicza i udzielając mu wielu rad i wskazówek[10].

Bibliografia

1. Śpiewnik pracownic polskich, s. 79, 80.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 38, 39.

3. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 122, 123.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. III, nr 12, s. 17, 18.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 156.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 72, 73.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. Leci liście z drzewa.

8. Zbiór pieśni.

9. Żołnierzowi – Bagnet i Wiersz.

10. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 77–79.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.