Śpiew z mogiły

Zgłoszenie do artykułu: Śpiew z mogiły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiew z mogiły

Lecą listki z drzewa

Leci liście z drzewa

Autor słów:

Pol, Wincenty

Autor muzyki:

Chopin, Fryderyk

Data powstania:

1831

Informacje

Tekst utworu został nadesłany przez Irenę Bińkowską i Emilię Pisowicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. W publikacji pt. Z pieśnią i karabinem podana data powstania pieśni to 1863 r[5].

Śpiew z mogiły jako Leci liście z drzewa pochodzi z tomiku Pieśni Janusza, które Wincenty Pol wydał dopiero na uchodźstwie w Dreźnie. Duchowym „ojcem” tych utworów był Adam Mickiewicz zachęcając młodszego kolegę do tworzenia „śpiewnych dziejów ojczystych” za przykładem J. U. Niemcewicza i udzielając mu wielu rad i wskazówek[7].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.