Czerwono-Czarni

Zgłoszenie do artykułu: Czerwono-Czarni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Michaj, Wasil

wokal

Majdaniec, Helena

wokal

Bernolak, Wiesław

gitara

kierownik muzyczny (1961–1963)

Damięcki, Wiesław

kontrabas

Garsen, Zbigniew

fortepian

kierownik muzyczny (1960)

Gwoździowski, Przemysław

saksofon tenorowy

Jordan, Andrzej

wokal

Żuk, Ryszard

perkusja

Tarnowski, Marek

wokal

Gąssowski, Wojciech

wokal

Majdaniec, Helena

wokal

Wróblewska, Marianna

wokal

Sobczyk, Katarzyna

wokal

Krzeczek, Józef

kierownik artystyczny (1963)

Bizoń, Zbigniew

kierownik artystyczny (1964)

Poznakowski, Ryszard

kierownik artystyczny (1965–1967)

Zomerski, Henryk

kierownik artystyczny (1968–1971)

Góraj, Jerzy

wokal

Pasternak, Sandra

wokal

Woźniacka, Irena

wokal

Bibliografia