Niebiesko-Czarni

Zgłoszenie do artykułu: Niebiesko-Czarni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Walicki, Franciszek

fortepian

założyciel

Danielowski, Daniel

fortepian, organy

Juszczenko-Reson, Paweł

gitara

Kossela, Jerzy

gitara

lider

Kowalski, Jerzy

perkusja

Zomerski, Henryk

gitara basowa

Bobrowski, Mirosław

wokal

Dornowski, Bernard

wokal

Szczepkowski, Marek

wokal

Skórzyńska-Szade, Danuta

Niemen, Czesław

wokal

Bernolak, Zbigniew

gitara basowa

Klenczon, Krzysztof

gitara

Nebeski, Andrzej

perkusja

Podgajny, Zbigniew

fortepian, organy

kierownik muzyczny

Popławski, Janusz

gitara

Wander, Włodzimierz

saksofon tenorowy

Burano, Michaj

wokal

Majdaniec, Helena

wokal

Korda, Wojciech

wokal, gitara

Głuchowski, Tadeusz

perkusja

Wiśniarowski, Krzysztof

gitara basowa

Janczerski, Piotr

wokal

Rusowicz, Ada

wokal

Bibliografia