Klasyk piosenki lat 30-tych XX wieku

Zgłoszenie do artykułu: Klasyk piosenki lat 30-tych XX wieku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Hemar, Marian

główny wykonawca

Chór Dana

główny wykonawca

wokal

1

Fogg, Mieczysław

główny wykonawca

wokal

2–4

Ordonówna, Hanka

główny wykonawca

wokal

5–8

Aston, Adam

główny wykonawca

wokal

9–11

Modzelewska, Maria

główny wykonawca

wokal

12–15

Faliszewski, Tadeusz

główny wykonawca

wokal

16, 17

Pogorzelska, Zula

główny wykonawca

wokal

18, 19

Żabczyński, Aleksander

główny wykonawca

wokal

20

Borucki, Gwidon

główny wykonawca

wokal

21

Witas, Stefan

główny wykonawca

wokal

22, 23

Terne, Zofia

główny wykonawca

wokal

24

Popławski, Janusz

główny wykonawca

wokal

25

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard.

2. 

http://4evermusic.pl.
Wytwórnia płytowa 4ever Music [odczyt: 31.10.2015].