Młodzianowski, Adam

Zgłoszenie do artykułu: Młodzianowski, Adam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Aria z Suity D-dur

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria ze Suity D-dur

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Dwa chorały

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Trzy chorały

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Noel: gwiazdka dzieci, które utraciły dom

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Piosenki kurpiowskie dla dzieci: na chór unisono z towarzyszeniem fortepianu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Echo w lesie: arietta Lubina

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Pieśni wybrane: na głos z fortepianem. Zeszyt 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Caro mio ben

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Kołysanka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Pieśni i piosenki wybrane: na głos z fortepianem (akordeonem)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Polskie kolędy i pastorałki: antologia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Polskie kolędy i pastorałki: antologia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Wybór piosenek z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Frottola italiana: śpiew królowej Bony z opery „Zygmunt August”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pieśni wybrane: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Ile dróg: na głos solowy żeński i chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Świetlica: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Adam Mickiewicz w pieśni polskiej i obcej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Pieśni chińskie: ludowe i masowe

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Zegar i zakochani: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Kołysanka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Ballada o Florianie Szarym z III aktu opery Rokiczana

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Arie operowe: na mezzosopran: wybór

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Wybór arii operowych: na sopran

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Wybór arii operowych: na tenor

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Serenada Mazepy z I aktu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kołysanka z III aktu opery „Livia Quintilla”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Aria Domana: z opery Legenda Bałtyku: op. 28

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Aria Domana: z opery Legenda Bałtyku: op. 28

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Hej, żeglarzu, żeglajże: pieśń z op[ery] Kaszuby

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Wybór arii operowych: sopran z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wybór arii operowych: tenor z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Aria Lukrecji: z opery Beatrix Cenci

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Piosenka Caton z opery „Casanova”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Piosenka żołnierza: z I obrazu opery Komendant Paryża

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Pieśń młodości: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Arioso Marii: z II aktu opery Maria

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Piosenka o książce: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Piosenka o książce: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

To idzie młodość: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Ukochany kraj: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Ukochany kraj: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Aria Hani: z I aktu opery Krakatuk

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Aria Konopnego: z II aktu opery Bunt żaków

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśń dziesięciolecia: na chór mieszany z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśni i piosenki wybrane: na głos z fortepianem (akordeonem)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Muzyka w dawnym Krakowie: wybór utworów XV-XVIII w.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Pieśń Roksany: z II aktu opery Król Roger

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Pieśń pasterza: z I aktu opery Król Roger

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Aria Bronki: z opery „Janek”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Aria Bronki: z opery „Janek”

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1987

Aria Halbana: z I aktu opery Konrad Wallenrod

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Aria Kirkora: z opery „Goplana”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Więcej...
Bibliografia