Bracia, do bitwy nadszedł czas

Zgłoszenie do artykułu: Bracia, do bitwy nadszedł czas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Bracia do boju nadszedł czas,

Trąba wojenna wzywa nas.

Do boju! Do boju!

Pospieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył

Jakby zniszczyć polskie plemię.

Wziął w opiekę, uciemiężył.

Rwał na części naszą ziemią.

W mściwą dłoń

Chwyćmy broń.

Zniknie moc tyrana.

Bij, śpiewaj o wolności!

A przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw!

Idźmy w obronie naszych praw,

Do boju! Do boju!

Za świętość naszych praw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

Podeptano nasze prawa,

Ojców naszych, nasza sława

Pośmiewiskiem wrogów była.

W mściwą dłoń...

Precz stąd tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz.

Do broni, do broni!

Za wolność wznieśmy miecz.

Ufność znikła między nami.

Nagradzano przeniewierstwa,

Otaczano nas szpiegami.

Uprawiano fałsz i zdzierstwa.

W mściwą dłoń...

Roty najezdników trzeba znieść,

Litwie odzyskać wolność, cześć

Do Litwy, do Litwy!

Odzyskać Litwie cześć!

Litwa dotąd jarzmo dźwiga.

Wróg tam pastwi się bezkarnie

Jakież serce się nie wzdryga

Na bezprawia, na męczarnie.

W mściwą dłoń...[1], [2], [3], [8], [9], [11], [12]

Wariant 2

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

trąbka do boju wzywa nas,

do boju! Do boju!

pośpieszmy wszyscy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

jakby zniszczyć polskie plemię,

wziął w opiekę, uciemiężył,

rwał na części naszą ziemię.

W mściwą dłoń

chwyćmy broń,

zniknie moc tyrana.

Bij, śpiewaj o wolności,

a przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw,

idźmy w obronie naszych praw,

do boju! Do boju!

Za świętość naszych spraw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

podeptano nasze prawa,

ojców naszych, nasza sława,

pośmiewiskiem wrogów była.

W mściwą dłoń...[4]

Wariant 3

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

trąba do boju wzywa nas,

do boju! Do boju!

Pośpieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

jakby zniszczyć polskie plemię,

wziął w opiekę, uciemiężył,

rwał na części naszą ziemię.

W młodą dłoń

chwyćmy broń,

zniknie moc tyrana!

Bij, śpiewaj o wolności,

a przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw!

Idźmy w obronie naszych praw,

do boju! Do boju!

Za świętość naszych praw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

podeptano nasze prawa,

ojców naszych, nasza sława

pośmiewiskiem wrogów była.

W mściwą dłoń...

Precz stąd, tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz!

Do broni! Do broni!

Za wolność wznieśmy miecz!

Ufność znikła między nami,

nagradzano przeniewierstwa,

otoczono nas szpiegami,

uprawiano fałsz i zdzierstwa.

W mściwą dłoń...[5]

Wariant 4

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

Trąbka do boju wzywa nas!

Do boju! Do boju!

Więc pospieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

Jak by zniszczyć polskie plemię.

Wziął w opiekę i ciemiężył,

Rwał na części polską ziemię.

W mściwą dłoń,

Chwyćmy broń!

Zniknie moc tyrana!

Bij i śpiewaj o wolności,

A przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw!

Idźmy w obronie naszych praw

Do boju! Do boju!

Za świętość naszych praw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

Podeptano nasze prawa,

Ojców naszych, nasza sława

Pośmiewiskiem wrogów była.

W mściwą dłoń…

Precz stąd tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz!

Do broni! Do broni!

Za wolność wnieśmy miecz!

Ufność znikła między nami,

Nagradzano przeniewierstwa,

Otoczono nas szpiegami,

Uprawiano fałsz i zdzierstwa.

W mściwą dłoń…

Roty najeźdźców trzeba znieść,

Litwie odzyskać wolność, cześć!

Na Litwę! Na Litwę!

Odzyskać Litwie cześć!

Litwa dotąd jarzmo dźwiga,

Wróg tam pastwi się bezkarnie, –

Jakież serce się nie wzdryga

Na bezprawia, na męczarnie?!

W mściwą dłoń…[6], [7]

Wariant 5

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

trąbka do boju wzywa nas,

do boju! do boju!

pospieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

jakby zniszczyć polskie plemię,

wziął w opiekę, uciemiężył,

rwał na części naszą ziemię.

W mściwą dłoń

chwyćmy broń,

zniknie moc tyrana.

Bij, śpiewaj o wolności,

a przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw,

idźmy w obronie naszych praw,

do boju! do boju!

za świętość naszych spraw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

podeptano nasze prawa,

ojców naszych, nasza sława

pośmiewiskiem wrogów była.

W mściwą dłoń...

Precz stąd, tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz,

do broni! do broni!

za wolność wznieśmy miecz!

Ufność znikła między nami,

nagradzano przeniewierstwa,

otaczano nas szpiegami,

uprawiano fałsz i zdzierstwa.

W mściwą dłoń...[10]

Bibliografia

1. 

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2, Słowa, s. 49.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 59.

3. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Śpiewnik polski, s. 44, 45.

5. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 39, 40, 200.

6. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 142–144.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

7. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 66–68.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

9. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 13, s. 22–24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 10, 11.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

11. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 95–97.

12. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 68, 69.