Bracia, do bitwy nadszedł czas

Zgłoszenie do artykułu: Bracia, do bitwy nadszedł czas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Bracia do boju nadszedł czas,

Trąba wojenna wzywa nas.

Do boju! Do boju!

Pospieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył

Jakby zniszczyć polskie plemię.

Wziął w opiekę, uciemiężył.

Rwał na części naszą ziemią.

W mściwą dłoń

Chwyćmy broń.

Zniknie moc tyrana.

Bij, śpiewaj o wolności!

A przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw!

Idźmy w obronie naszych praw,

Do boju! Do boju!

Za świętość naszych praw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

Podeptano nasze prawa,

Ojców naszych, nasza sława

Pośmiewiskiem wrogów była.

W mściwą dłoń...

Precz stąd tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz.

Do broni, do broni!

Za wolność wznieśmy miecz.

Ufność znikła między nami.

Nagradzano przeniewierstwa,

Otaczano nas szpiegami.

Uprawiano fałsz i zdzierstwa.

W mściwą dłoń...

Roty najezdników trzeba znieść,

Litwie odzyskać wolność, cześć

Do Litwy, do Litwy!

Odzyskać Litwie cześć!

Litwa dotąd jarzmo dźwiga.

Wróg tam pastwi się bezkarnie

Jakież serce się nie wzdryga

Na bezprawia, na męczarnie.

W mściwą dłoń...[1], [3], [9], [11], [12]

Wariant 2

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

Trąba do boju wzywa nas,

Do boju! Do boju!

Pospieszmy wszyscy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

Jakby zniszczyć polskie plemię,

Wziął w opiekę, uciemiężył,

Rwał na części naszą ziemią.

  W mściwą dłoń chwyćmy broń,

  Zniknie moc tyrana.

  Bij, śpiewaj o wolności,

  A przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw!

Idźmy w obronie naszych praw,

Do boju! Do boju!

Za świętość naszych praw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

Podeptano nasze prawa,

Ojców naszych, nasza sława

Pośmiewiskiem wrogów była.

  W mściwą dłoń...

Precz stąd tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz.

Do broni! do broni!

Za wolność wznieśmy miecz!

Ufność znikła między nami,

Nagradzano przeniewierstwa,

Otoczono nas szpiegami,

Uprawiano fałsz i zdzierstwa.

  W mściwą dłoń...

Roty najeźdźców trzeba znieść,

Litwie odzyskać wolność, cześć!

Na Litwę, na Litwę!

Odzyskać Litwie cześć!

Litwa dotąd jarzmo dźwiga,

Wróg tam pastwi się bezkarnie, –

Jakież serce się nie wzdryga

Na bezprawia, na męczarnie?!

  W mściwą dłoń...[2], [8], [9]

Wariant 3

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

trąbka do boju wzywa nas,

  do boju! do boju!

  pośpieszmy wszyscy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

jakby zniszczyć polskie plemię,

wziął w opiekę, uciemiężył,

rwał na części naszą ziemię.

  W mściwą dłoń

  chwyćmy broń,

  zniknie moc tyrana.

  Bij, śpiewaj o wolności,

  a przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw,

idźmy w obronie naszych praw,

  do boju! do boju!

  za świętość naszych spraw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

podeptano nasze prawa,

ojców naszych, nasza sława,

pośmiewiskiem wrogów była.

  W mściwą dłoń...[4]

Wariant 4

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

trąba do boju wzywa nas,

do boju! do boju!

Pośpieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

jakby zniszczyć polskie plemię,

wziął w opiekę, uciemiężył,

rwał na części naszą ziemię.

W młodą dłoń

chwyćmy broń,

zniknie moc tyrana!

Bij, śpiewaj o wolności,

a przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw!

Idźmy w obronie naszych praw,

do boju! do boju!

Za świętość naszych praw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

podeptano nasze prawa,

ojców naszych, nasza sława

pośmiewiskiem wrogów była.

W mściwą dłoń...

Precz stąd, tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz!

Do broni! do broni!

Za wolność wznieśmy miecz!

Ufność znikła między nami,

nagradzano przeniewierstwa,

otoczono nas szpiegami,

uprawiano fałsz i zdzierstwa.

W mściwą dłoń...[5]

Wariant 5

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

Trąbka do boju wzywa nas!

Do boju! Do boju!

Więc pośpieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

Jak by zniszczyć polskie plemię.

Wziął w opiekę i ciemiężył,

Rwał na części polską ziemię.

     W mściwą dłoń,

     Chwyćmy broń!

     Zniknie moc tyrana!

     Bij i śpiewaj o wolności,

     A przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw!

Idźmy w obronie naszych praw

Do boju! Do boju!

Za świętość naszych praw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

Podeptano nasze prawa,

Ojców naszych, nasza sława

Pośmiewiskiem wrogów była.

     W mściwą dłoń…

Precz stąd tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz!

Do broni! Do broni!

Za wolność wnieśmy miecz!

Ufność znikła między nami,

Nagradzano przeniewierstwa,

Otoczono nas szpiegami,

Uprawiano fałsz i zdzierstwa.

     W mściwą dłoń…

Roty najeźdźców trzeba znieść,

Litwie odzyskać wolność, cześć!

Na Litwę! Na Litwę!

Odzyskać Litwie cześć!

Litwa dotąd jarzmo dźwiga,

Wróg tam pastwi się bezkarnie, –

Jakież serce się nie wzdryga

Na bezprawia, na męczarnie?!

     W mściwą dłoń…[6]

Wariant 6

Strzałka

Bracia! do bitwy nadszedł czas,

Trąba do boju wzywa nas,

Do boju! do boju!

Pospieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

Jakby zniszczyć polskie plemię,

Wziął w opiekę, uciemiężył,

Rwał na części naszą ziemią.

W mściwą dłoń, chwyćmy broń,

Zniknie moc tyrana,

Bij, śpiewaj o wolności,

A przy nas wygrana.

Każdy odważnie czoło staw,

Idźmy w obronie naszych praw,

Do boju! do boju!

Za świętość naszych praw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

Podeptano nasze prawa,

Ojców naszych, nasza sława

Pośmiewiskiem wrogów była.

W mściwą dłoń chwyćmy...

Precz stąd tyrani, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz,

Do broni, do broni!

Wolności wznieśmy miecz.

Ufność znikła między nami,

Nagradzano przeniewierstwa,

Otoczono nas szpiegami,

Uprawiano fałsz i zdzierstwa.

W mściwą dłoń chwyćmy...

Roty najezdców trzeba znieść,

Litwie odzyskać wolność, cześć.

Do Litwy, do Litwy!

Odzyskać Litwie cześć.

Litwa dotąd jarzmo dźwiga,

Wróg tam pastwi się bezkarnie;

Jakież serce się nie wzdryga

Na bezprawia, na męczarnie.

W mściwą dłoń chwyćmy...[7]

Wariant 7

Strzałka

Bracia, do bitwy nadszedł czas,

trąbka do boju wzywa nas,

  do boju! do boju!

  pospieszajmy wraz!

Zdradny sąsiad myśl natężył,

jakby zniszczyć polskie plemię,

wziął w opiekę, uciemiężył,

rwał na części naszą ziemię.

  W mściwą dłoń

  chwyćmy broń,

  zniknie moc tyrana.

  Bij, śpiewaj o wolności,

  a przy nas wygrana!

Każdy odważnie czoło staw,

idźmy w obronie naszych praw,

  do boju! do boju!

  za świętość naszych spraw!

Srodze przemoc nas gnębiła,

podeptano nasze prawa,

ojców naszych, nasza sława

pośmiewiskiem wrogów była.

  W mściwą dłoń...

Precz stąd, tyranie, precz stąd, precz!

Bracia, wolności wznieśmy miecz,

  do broni! do broni!

  za wolność wznieśmy miecz!

Ufność znikła między nami,

nagradzano przeniewierstwa,

otaczano nas szpiegami,

uprawiano fałsz i zdzierstwa.

  W mściwą dłoń...[10]

Bibliografia

1. 

Barański Franciszek, Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa, New York, The Polish Book Importing Co., 1944, nuty cz. 1, s. 45, 46; słowa cz. 2, s. 49.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 59.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

3. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 6, 7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Publikacja nie zawiera ostatniej zwrotki. W pierwszej zwrotce jest Bracia do bitwty nadszedł czas zamiast Bracia do boju nadszedł czas.

4. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 44, 45.

5. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 39, 40, 200.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

6. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 142–144.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

7. 

Świerzyński Michał, Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, Słowa, Kraków, Księgarnia K. Wojnara i Spółki, 1900, s. 21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 66–68.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

9. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. I, nr 13, s. 22–24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. W pierwszej zwrotce jest Trąbka do boju wzywa nas zamiast Trąba do boju wzywa nas oraz Pospieszajmy wraz zamiast Pospieszmy wszyscy wraz!.

10. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 10, 11.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

11. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 95–97.
W pierwszej zwrotce jest Bracia do bitwty nadszedł czas zamiast Bracia do boju nadszedł czas.

12. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 68, 69.