Dalej, bracia, do bułata

Zgłoszenie do artykułu: Dalej, bracia, do bułata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Dalej bracia, do bułata(1),

Wszak nam dzisiaj tylko żyć!

Pokażemy, że Sarmata

Umie jeszcze wolnym być.

Długo spała Polska święta,

Długo Biały Orzeł spał!

Lecz się ocknął – i spamiętał,

Ze on kiedyś wolność miał.

Śmiałem skrzydłem on poleci

Przez szczęk szabel i kul grad.

Za nim, za nim polskie dzieci,

Tylko w zgodzie za nim w ślad!

Będziem rąbać, będziem siekać –

Jak nam miły Bóg i kraj!

Dalej bracia, a nie zwlekać,

Z naszej Polski zrobim raj!

Już złodzieje i tyrany

Na piekielny poszli brzeg,

I Moskalom zaprzedany,

Ziemię gryzie zdrajca szpieg.

W szlachetnej młodzieży żyle,

Staropolska płynie krew.

Ufność, bracia, w naszej sile,

A wolności wzrośnie krzew.

Wiwat Gwardia Narodowa(2),

Wojsko Polskie! Tobie cześć –

Bądź gotowa, bądź gotowa

Za Ojczyznę życie nieść!

Dalej bracia, do bułata,

Wszak nam tylko dzisiaj żyć!

Pokażemy, że Sarmata

Umie jeszcze wolnym być.[1], [2], [4], [5], [6], [7], [8], [11]


(1) bułat (z języka tureckiego) – szabla, miecz

(2) Gwardia Narodowa – zorganizowana w grudniu 1830 r. formacja wojskowa złożona z właścicieli nieruchomości, kupców, rzemieślników, artystów.

Wariant 2

Strzałka

Dalej, bracia, do bułata,

wszak nam dzisiaj tylko żyć,

Pokażemy, że Sarmata

umie jeszcze wolnym być!

Długo spała Polska święta,

długo Biały Orzeł spał,

lecz się ocknął i pamięta,

że on kiedyś wolność miał.

Śmiałym skrzydłem on poleci

przez szczęk mieczów i kul grad.

Za nim, za nim polskie dzieci,

Tylko w zgodzie, za nim w ślad!

Będziem rąbać, będziem siekać,

Jak mi miły Bóg i kraj!

Dalej, bracia, a nie zwlekać,

Z naszej Polski zrobim raj!

W szlachetnej młodzieży żyle

Staropolska płynie krew,

Ufność bracia w naszej sile,

A wolności wzrośnie krzew![3], [9]

Wariant 3

Strzałka

Dalej, bracia, do bułata,

Wszak nam dzisiaj tylko żyć,

/Pokażemy, że Sarmata

Umie jeszcze wolnym być!/bis

Długo spała Polska święta,

Długo Biały Orzeł spał,

/Wnet się ocknął i spamiętał,

Że on kiedyś wolność miał./bis

W szlachetnej młodzieży żyle

Staropolska płynie krew.

/Ufność, bracia, w naszej sile,

A wolności wzrośnie krzew./bis

Wiwat, gwardio narodowa,

Wojsko polskie, tobie cześć!

/Bądź gotowy, bądź gotowa

Za ojczyznę życie nieść./bis[10]

Bibliografia

1. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 23, 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 12.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 36, 200.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 145, 146.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 16, 17.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 42, 43.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 28, 29.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 152.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 89, 90.