Dalej, bracia, do bułata

Zgłoszenie do artykułu: Dalej, bracia, do bułata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Dalej, bracia, do bułata

Śpiew rewolucyjny

Dalej bracia do bułata!

Wezwanie do broni

Śpiew rewolucyjny z ostatnich dni listopada 1830

Gwardia Narodowa

Autor słów:

Suchodolski, Rajnold

Autor muzyki:

nieznany

Data powstania:

listopad 1830

Informacje

Popularna piosenka z Powstania Listopadowego 1830–31 r. Początkowo była śpiewana na melodię Mazurka Dąbrowskiego. Melodia jednak pochodzi z 1830 r.[4].

Tekst trzeciego wariantu utworu został nadesłany przez Weronikę Zadrożną oraz Józefa Maryniaka w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”[10].

Bibliografia

1. To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 23, 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 12.

4. Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 36, 200.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 145, 146.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 16, 17.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 42, 43.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. II.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 28, 29.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 152.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 89, 90.