Dalej, bracia, do bułata

Zgłoszenie do artykułu: Dalej, bracia, do bułata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dalej, bracia, do bułata

Śpiew rewolucyjny

Dalej bracia do bułata!

Wezwanie do broni

Śpiew rewolucyjny z ostatnich dni listopada 1830

Gwardia Narodowa

Autor słów:

Suchodolski, Rajnold

Autor muzyki:

nieznany

Data powstania:

listopad 1830

Informacje

Popularna piosenka z Powstania Listopadowego 1830–31 r. Początkowo była śpiewana na melodię Mazurka Dąbrowskiego. Melodia jednak pochodzi z 1830 r.[4].

Tekst trzeciego wariantu utworu został nadesłany przez Weronikę Zadrożną oraz Józefa Maryniaka w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”[10].

Bibliografia

1. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 23, 24.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 12.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 36, 200.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 145, 146.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 16, 17.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 42, 43.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 28, 29.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 152.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 89, 90.