Dziś do ciebie przyjść nie mogę

Zgłoszenie do artykułu: Dziś do ciebie przyjść nie mogę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Dziś do ciebie przyjść nie mogę,

Idę zaraz w nocy mrok,

Nie wyglądaj za mną oknem,

W mgle utonie próżno wzrok.

Na co ci, kochanie, wiedzieć,

Gdzie dziś w nocy będę spać,

Dłużej tu nie mogę siedzieć,

Na mnie czeka leśna brać.

Księżyc zaszedł już za lasem,

We wsi gdzieś szczekają psy,

A nie pomyśl sobie czasem,

Że do innej spieszno mi.

Kiedy wrócę znów do ciebie,

Może w dzień, a może w noc

Dobrze będzie nam jak w niebie

Pocałunków dasz mi moc.

Gdy nie wrócę niechaj wiosną

Moją rolę sieje brat,

Kości moje w mech porosłe

Niech użyźnią ziemi szmat.

W pole wyjdź którego ranka,

Na snop żyta ręce złóż

I ucałuj jak kochanka,

Ja żyć będę w kłosach zbóż.[1], [4]

Wariant 2

Strzałka

Dziś do ciebie przyjść nie mogę,

Zaraz idę w nocy mrok.

Nie wyglądaj za mną oknem,

W mgle utonie próżno wzrok.

Po cóż ci, kochanie, wiedzieć,

Że do lasu idę spać,

Dłużej tu nie mogę siedzieć,

Na mnie czeka leśna brać.

Księżyc zaszedł, hen, za lasem,

We wsi gdzieś szczekają psy,

A nie pomyśl sobie czasem,

Że do innej tęskno mi.

Kiedy wrócę, dziś do ciebie,

Może w dzień, a może w noc,

Dobrze będzie nam jak w niebie,

Pocałunków dasz mi moc.

Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną

Rolę moją sieje brat,

Kości moje mchem porosną

I użyźnią ziemi szmat.

W pole wyjdź pewnego ranka,

Na snop żyta dłonie złóż

I ucałuj, jak kochanka.

Ja żyć będę w kłosach zbóż.[2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [12], [14]

Wariant 3

Strzałka

Dziś nie mogę przyjść do ciebie,

Na mnie czeka morska dal,

/Nie wyglądaj czasem na mnie,

Ja z okrętem płynę w dal./bis

Po co ci, kochanie, wiedzieć,

Jaka siła w świat mnie gna,

/Dłużej tu nie mogę siedzieć,

Choć do ciebie serce drga./bis

Księżyc schował się za chmury,

W porcie gdzieś muzyka brzmi,

Ty nie myśl sobie czasem,

Że do innej tęskno mi./bis

Może kiedyś znów powrócę,

Może w dzień, a może w noc,

/Dobrze będzie nam jak w niebie,

Pocałunków dasz mi moc./bis

Kiedy wiosną nie powrócę,

Znaj, że okręt zginął gdzieś,

/Po mym życiu pozostała

Tylko żałośliwa pieśń./bis

Wychodź więc każdego ranka.

Usta zbliż do zimnych fal

/I ucałuj jak kochanka,

Niech nas łączy morska dal./bis[9]

Wariant 4

Strzałka

Dziś do ciebie przyjść nie mogę,

zaraz idę w nocy mrok,

nie wyglądaj za mną oknem,

w mgle utonie próżno wzrok.

Po co ci, kochanie, wiedzieć,

gdzie dziś w nocy będę spać,

/dłużej tu nie mogę siedzieć,

na mnie czeka leśna brać./bis

Księżyc zaszedł już za lasem,

we wsi gdzieś szczekają psy,

a nie pomyśl sobie czasem,

że do innej tęskno mi.

Kiedy wrócę znów do ciebie,

może w dzień, a może w noc,

/dobrze będzie nam jak w niebie,

pocałunków dasz mi moc./bis

Gdy nie wrócę, niechaj wiosną

rolę moją sieje brat,

kości moje mchem porosną

i użyźnią ziemi szmat.

W pole wyjdź pewnego ranka,

na snop żyta dłonie złóż

/i ucałuj jak kochanka,

ja żyć będę w kłosach zbóż./bis[11]

Wariant 5

Strzałka

Dziś do ciebie przyjść nie mogę,

Idę zaraz w nocy mrok.

Nie wyglądaj za mną oknem,

W mgle utonie próżno wzrok.

Po cóż ci, kochanie, wiedzieć,

Że do lasu idę spać?

/Dłużej tu nie mogę siedzieć,

Na mnie czeka leśna brać./bis

Księżyc zaszedł już za lasem,

We wsi gdzieś szczekają psy.

I nie pomyśl sobie czasem,

Że do innej śpieszno mi.

Kiedy wrócę znów do ciebie,

Może w dzień, a może w noc,

/Dobrze będzie nam jak w niebie,

Pocałunków dasz mi moc./bis

Gdy nie wrócę, niechaj wiosną

Rolę moją sieje brat,

Kości moje mchem porosną

I użyźnią ziemi szmat.

W pole wyjdź któregoś ranka,

Na snop żyta ręce złóż,

/I ucałuj jak kochanka,

Ja żyć będę w kłosach zbóż./bis[13]

Bibliografia

1. 

Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 343–345, 465–468.

2. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 96, 97.

3. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 18, 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 78, 79.

5. 

Śpiewnik polski, s. 142–144.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 97, 98, 209, 210.

7. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 354, 355, 542, 543.
W śpiewniku podano trzy warianty melodyczne muzyki utworu.

10. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 260–262.

11. 

Śpiewnik harcerski, s. 126–128.

12. 

Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 59, 60.
W pierwszym wersie szóstej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: „W pole wyjdź któregoś ranka”.

13. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 276, 277.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

14. 

http://czerwonegitary.pl/
Strona internetowa zespołu Czerwone Gitary [odczyt: 20.05.2015].