Gdy naród do boju

Zgłoszenie do artykułu: Gdy naród do boju

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (1)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Zuch Kazik

Zakażone piosenki

S.P. Records

2014

CD

Bibliografia

1. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 40–42.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918–1939, s. 19–21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 23.

4. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 18, 19, 399.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 45, 46, 201, 202.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 326, 327.

8. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 22.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Nazar, Andrzej.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 42, 43.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 85–87.
Wariant 4 to pierwotna postać wiersza napisana przez Gustawa Ehrenberga w 1836 r.