Góralu, czy ci nie żal

Zgłoszenie do artykułu: Góralu, czy ci nie żal

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

„Tygodnik Ilustrowany” nr 336 z dnia 3 marca 1866 r.

Układ Władysława Krogulskiego.

Zaremba Zygmunt, {Dla chleba : melodeklamacja z towarzyszeniem fortepi...

Świerzyński Michał, {Dwie pieśni : na jeden głos z towarzyszeniem fort...

Nowoczek Paweł, {Dla chleba : pieśń}.

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 39, 40.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 168.

3. 

Śpiewnik polski, s. 92, 93.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 144, 216.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 30–32.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 57, s. 84–86.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Matuszewski, Mariusz.

8. 

http://bibliotekapiosenki.pl/binaries/prasa/prasa57.pdf.

9. 

Mazan, Leszek.

10. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 180, 181.

11. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”.