Góralu, czy ci nie żal

Zgłoszenie do artykułu: Góralu, czy ci nie żal

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (4)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Krzysztof Krawczyk

Ojcu Świętemu śpiewajmy

Snake’s Music

1999

CD

Krzysztof Krawczyk

Ojcu Świętemu śpiewajmy

Sony BMG Music Entertainment

2005

CD

Kulisiewicz Alex

Alex singt polnische Volkslieder

CD

Rodowicz Maryla

Marysia biesiadna

Tra la la

1995

CD

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 39, 40.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 168.

3. 

Śpiewnik polski, s. 92, 93.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 144, 216.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 30–32.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 57, s. 84–86.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Matuszewski, Mariusz.

8. 

http://bibliotekapiosenki.pl/binaries/prasa/prasa57.pdf.

9. 

Mazan, Leszek.

10. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 180, 181.

11. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”.