Hej, chłopcy, bagnet na broń

Zgłoszenie do artykułu: Hej, chłopcy, bagnet na broń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Hej, chłopcy, bagnet na broń!

Długa droga, daleka, przed nami,

Mocne serca, a w ręku karabin,

Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy

I odetchnąć da płucom i rozgorzeć da krwi,

I piosenkę, jak tęczę, nad nami roztoczy

W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy...

Hej, chłopcy, bagnet na broń!

Długa droga, daleka, przed nami trud i znój,

Po zwycięstwo my, młodzi, idziemy na bój,

Granaty w dłoniach i bagnet na broni.

Ciemna noc się nad nami, roziskrzyła gwiazdami,

Białe wstęgi dróg w pyle, długie noce i dni,

Nowa Polska, Zwycięska, jest w nas i przed nami

W równym rytmie marsza: raz, dwa, trzy...

Hej, chłopcy, bagnet na broń!

Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś

Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść…

Granaty w dłoniach i bagnet na broni![1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Wariant 2

Strzałka

Noc jaśnista przed nami rozświeciła gwiazdami,

Jasne słonko popłynie poza nocą przez dnie.

Do zwycięstwa my, młodzi, idziemy na bój,

Granaty w dłoń, bagnet na broń.

Hej, chłopcy, bagnet na broń!

Długa droga, daleka, przed nami trud i znój!

Mężne serce, a w ręku karabin,

Granaty w dłoń, bagnet na broń!

Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy,

My zza krzaka Giermana widzim!

Nie pozwolim wrogowi dojść ku memu progowi,

By rodzinie krzywdę uczynił.

Hej, chłopcy...

Już dochodzą pogłoski, wróg rabuje nam wioski.

Już dobytek i ludzi łapanka.

A my w lesie czuwamy i nic mu nie oddamy,

Atakujem z pierwszym brzaskiem ranka.

Hej, chłopcy...[8]