Jak wspaniała nasza postać

Zgłoszenie do artykułu: Jak wspaniała nasza postać

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Jak wspaniała nasza postać

Pieśń wojskowa

Śpiew ułanów 2-go pułku

Śpiew ułanów polskich 2 pułku

Pieśń wojskowa z roku 1831

Śpiew ułanów

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Przerwa-Tetmajer, Józef

Autor muzyki:

anonim

Data powstania:

1831

Informacje

Jest to pieśń przedwojenna. Była bardzo chętnie wykonywana ze względu na tzw. „junackie zacięcie”[2].

Ta pieśń jest znana przede wszystkim pod tytułem Jak wspaniała nasza postać. Autorem tej hardej i dumnej piosenki był zapomniany już poeta i oficer wojsk, Józef Tetmajer. Kompozytora muzyki trudno dociec[13].

Melodia pochodzi z 1831 r.[3], [6].

Bibliografia

1. Śpiewnik pracownic polskich, s. 53.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Piosenki leguna tułacza, s. 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 70, nr 134.
W publikacji znajdują się dwa warianty melodii pieśni.

4. Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 206, 207.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 247, 248.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 141, 142.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 23, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 61.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 97–99.

12. Nasze piosnki polowe.

13. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 79, 80.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.