Jak wspaniała nasza postać

Zgłoszenie do artykułu: Jak wspaniała nasza postać

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jak wspaniała nasza postać

Pieśń wojskowa

Śpiew ułanów 2-go pułku

Śpiew ułanów polskich 2 pułku

Pieśń wojskowa z roku 1831

Śpiew ułanów

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Przerwa-Tetmajer, Józef

Autor muzyki:

nieznany

Data powstania:

1831

Informacje

Jest to pieśń przedwojenna. Była bardzo chętnie wykonywana ze względu na tzw. „junackie zacięcie”[2].

Ta pieśń jest znana przede wszystkim pod tytułem Jak wspaniała nasza postać. Autorem tej hardej i dumnej piosenki był zapomniany już poeta i oficer wojsk, Józef Tetmajer. Kompozytora muzyki trudno dociec[13].

Melodia pochodzi z 1831 r.[3], [6].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, wyd. 5 powiększone, Poznań, 1919, s. 53.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Szul Bogusław, Piosenki leguna tułacza, Warszawa, 1919, s. 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 70, nr 134.
W publikacji znajdują się dwa warianty melodii pieśni.

4. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 206, 207.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 247, 248.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 141, 142.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. I, nr 23, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Schiller Leon, Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, Kraków, Piast, 1915, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 61.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 97–99.

12. 

Nasze piosnki polowe

13. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 79, 80.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.