Jak wspaniała nasza postać

Zgłoszenie do artykułu: Jak wspaniała nasza postać

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Jak wspaniała nasza postać,

Kiedy w słońcu błyszczy stal;

Koń rży, ziemi nie chce dostać,

Pójdziesz koniu, pójdziesz w dal.

Taki los wypadł nam,

Dzisiaj tu, jutro tam.

My możemy żyć wesoło,

Gdy nie wiemy, gdzie nasz grób,

Jedna kulka świśnie w czoło,

I o ziemię runie trup

Taki los...

Ty, dziewczyno, nie płacz wiele,

Tylko jedną łezkę zroń,

Wy się zbliżcie przyjaciele,

Uściśnijcie bratnią dłoń.

Taki los...[1], [5]

Wariant 2

Strzałka

Jak wspaniała nasza postać,

Kiedy w słońcu błyszczy stal.

Konik miejsca nie chce dostać,

Pójdziesz koniu, pójdziesz w dal,

Bo taki los, ach! Wypadł nam,

Że dzisiaj tu, a jutro tam.

Lube dziewczę, nie płacz wiele,

Tylko jedną łezką zroń!

Pożegnajcie przyjaciele,

Uściśnijcie bratnią dłoń!

Bo taki...

Jak nie mamy żyć wesoło,

Wszak żyjemy tylko raz.

Marna kulka świśnie w czoło

I nie będzie więcej nas.

Bo taki...

Jak nie mamy żyć wesoło,

Wszak nie wiemy, gdzie nasz grób,

Marna kulka świśnie w czoło

I o ziemię runie trup.

Bo taki...[2]

Wariant 3

Strzałka

Jak wspaniała nasza postać,

Jak się świeci w słońcu stal!

Koń drze ziemię, nie chce dostać:

Pójdziesz koniu, pójdziesz w dal!

Taki los wypadł nam:

Dzisiaj tu, a jutro tam!

Nie płacz, nie płacz, matko, wiele,

Tylko jedną łezkę zroń!

Pójdźcie, drodzy przyjaciele,

Niech uściskam waszą dłoń!

Taki los...(1)

Czyż nie mamy żyć wesoło,

Wszak nie wiemy, gdzie nasz grób:

Mała kulka świśnie w czoło

I o ziemię runie trup!

Taki los...[3]


(1) zwrotka oryginalna autora:

Ty, dziewczyno, nie płacz wiele,

Jedną tylko łezkę zroń!

Wy się zbliżcie, przyjaciele,

Uściśnijcie moją dłoń!

Taki los...

Wariant 4

Strzałka

Jak wspaniała nasza postać,

kiedy w słońcu błyszczy stal.

Koń rwie ziemię, nie chce dostać,

pójdziesz, koniu, pójdziesz w dal.

Taki los wypadł nam,

dzisiaj tu, jutro tam.

Taki los dał nam Bóg,

że nie wiemy, gdzie nasz grób.

Nie płacz, nie płacz, dziewczę, wiele,

tylko jedną łezkę zroń,

Pójdźcie, drodzy przyjaciele,

niech uściskam waszą dłoń!

Taki los…

Czyż nie mamy żyć wesoło,

wszak nie wiemy, gdzie nasz grób:

jedna kulka świśnie w czoło

i o ziemię runie trup.

Taki los…

Wojna czysta to loteria,

kule gałki – numer nań,

tam nie rządzi filuteria,

sam los szczęścia niesie dań.

Taki los…[4], [7], [10], [11]

Wariant 5

Strzałka

Jak wspaniała nasza postać,

Kiedy w słońcu błyszczy stal

Koń rwie ziemię nie chce dostać!

Pójdziesz koniu, pójdziesz w dal!

Taki los wypadł nam:

Dzisiaj tu, a jutro tam!

Taki los dał nam Bóg,

Że nie wiemy gdzie nasz grób!

Nie płacz matko, nie płacz wiele,

Tylko jedną łezkę zroń;

Pójdźcie drodzy przyjaciele,

Niech uściskam waszą dłoń!

Taki los wypadł nam…

Czyż nie mamy żyć wesoło,

Wszak nie wiemy, gdzie nasz grób;

Mała kulka świśnie w czoło

I o ziemię runie trup.

Taki los wypadł nam…[6]

Wariant 6

Strzałka

Jak wspaniała nasza postać,

kiedy w słońcu błyszczy stal,

Koń rwie ziemie, nie chce dostać,

Pójdziesz, koniu, pójdziesz w dal.

/Taki los wypadł nam:

dzisiaj tu, jutro tam!/bis

Nie płacz, nie płacz, matko, wiele,

Tylko jedne łezkę zroń;

Pójdźcie, drodzy przyjaciele,

Niech uściskam waszą dłoń.

Taki los...

Czyż nie mamy żyć wesoło,

Wszak nie wiemy, gdzie nasz grób;

Mała kulka świśnie w czoło

I o ziemię runie trup.

Taki los...

Wojna – czysta loterya,

Kule – gałki, numer nań;

Tam nie rządzi filuterya

Tani los – szczęścia niesie dań.

Taki los...[8]

Wariant 7

Strzałka

Jak wspaniała nasza postać,

Jak się w słońcu błyszczy stal,

Koń rwie ziemię, nie chce dostać.

Pójdziesz koniu, pójdziesz w dal.

/Taki los wypadł nam,

Dzisiaj tu, a jutro tam./bis

Nie płacz, nie płacz dziewczę wiele.

Tylko jedną łezkę zroń;

Pójdźcie drodzy przyjaciele,

Niech uściskam waszą dłoń!

Taki los...

Czyż nie mamy żyć wesoło,

Wszak nie wiemy, gdzie nasz grób:

Jedna kulka świśnie w czoło

I o ziemię runie trup.

Taki los...

Wojna czysta loterya,

Kule gałki, numer nań,

Tam nie rządzi filuterya,

Sam los szczęścia niesie dań.

Taki los...[9]

Wariant 8

Strzałka

Jak wspaniała nasza postać,

Jak się błyszczy w słońcu stal!

Koń rwie ziemię, nie chce ostać,

Pójdziesz, koniu, pójdziesz w dal!

/Taki los przypadł nam

Dzisiaj tu, a jutro tam./bis

Nie płacz, nie płacz, siostro, wiele,

Tylko jedną łezkę zroń.

Pójdźcie, drodzy przyjaciele,

Niech uściskam waszą dłoń.

Taki los przypadł nam...

Czyż nie mamy żyć wesoło,

Wszak nie wiemy, gdzie nasz grób.

Mała kulka świśnie w czoło,

A o ziemię runie trup.

Taki los przypadł nam...[13]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 53.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Piosenki leguna tułacza, s. 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 70, nr 134.
W publikacji znajdują się dwa warianty melodii pieśni.

4. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 206, 207.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 247, 248.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 141, 142.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 23, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 61.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 97–99.

12. 

Nasze piosnki polowe.

13. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 79, 80.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.