Koło mego ogródeczka

Zgłoszenie do artykułu: Koło mego ogródeczka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Koło mego ogródeczka

Jabłonecka

Jabłoneczka

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Melodia:

ludowa z regionu krakowskiego[1], [5], [6], [8]

ludowa z regionu lubelskiego[4]

ludowa[2], [3]

Informacje

Jest to jedna z  najstarszych i najbardziej znanych pieśni obrzędowych. Pierwsze zapisane pieśni ludowe pochodzą z XV w. Ale ich historia jest starsza, sięga czasów pogańskich[11].

Bibliografia

1. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 91.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 169.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 168.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 297, 298.

5. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 55.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Piosenki z krakowskiego, s. 30.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

7. 

Śpiewnik chórów ludowych: pieśni ludowe i oryginalne dla chórów początkujących, s. 5, 6.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Tekst i melodia wg śpiewnika Maszyńskiego.

8. 

Piosenki ludowe: na głos i fortepian, s. 20, 21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Skrzynia Bronowicka.

10. 

Pieśni w opracowaniu Włodzimierza Poźniaka.

11. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 175.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

12. 

Pieśni ludowe Lachów sądeckich, Lachów limanowskich, Lachów szczyrzyckich, Pogórzan, górali łącko-kamienickich, górali piwniczańskich, Zagórzan, s. 18.
W publikacji zawarte są dwie pierwsze zwrotki.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.