Morze, nasze morze

Zgłoszenie do artykułu: Morze, nasze morze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Chociaż każdy z nas jest młody,

Lecz go starym wilkiem zwą.

My, strażnicy Wielkiej Wody,

Marynarze polscy to.

Morze, nasze morze!

Wiernie ciebie będziem strzec.

Mamy rozkaz cię utrzymać,

Albo na dnie, na dnie twoim lec,

Albo na dnie z honorem lec.

Żadna siła, żadna burza

Nie odbierze Gdyni nam.

Własna flota, choć nieduża,

Strzeże czujnie portu bram.

Morze, nasze morze!...[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11], [12]

Wariant 2

Strzałka

Chociaż każdy z nas jest młody,

Lecz go starym wilkiem zwą.

My, strażnicy polskiej wody,

Marynarze polscy są.

Morze, nasze morze!

Wiernie ciebie będziem strzec.

Mamy rozkaz cię utrzymać

Albo na dnie, na dnie twoim lec,

Albo na dnie z honorem lec.

Żadna siła, żadna burza

Nie odbierze Gdańska nam.

Własna flota, choć nieduża

Wiernie strzeże portu bram.

Morze, nasze morze...[13]

Bibliografia

1. 

Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 84, 85, 138.

2. 

100 pieśni żołnierskich.

3. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 72, 73.

4. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 9.

5. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 162.

6. 

Śpiewnik polski, s. 132–134.

7. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 86, 87, 208.

8. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 37, 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Nazar, Andrzej.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 18.

11. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 50, 51.

12. 

Śpiewnik harcerski, s. 101, 102.
W drugim wersie drugiej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: „Nie odbierze Gdańska nam”.

13. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 327, 328.