Morze, nasze morze

Zgłoszenie do artykułu: Morze, nasze morze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Morze, nasze morze

Chociaż każdy z nas jest młody

Marynarka wojenna

Autor słów:

Kowalski, Adam

Autor muzyki:

Kowalski, Adam

Data powstania:

1925

Informacje

Adam Kowalski napisał tę piosenkę w okresie przekształcania się wioski rybackiej Gdyni w port handlowy i wojenny[1]. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. władze niemieckie utrudniały Polsce korzystanie z portu w Gdańsku (tzw. wojna celna). Rząd polski postanowił w 1924 r. zbudować własny port i miasto Gdynię. Budowa miasta, portu i bazy marynarki wojennej na Oksywiu przebiegała w błyskawicznym tempie. W ciągu dwu lat zbudowano także magistralę kolejową ze Śląska do Gdyni z ominięciem Gdańska. W całym kraju powstawały koła Ligi Morskiej i Kolonialnej[11]. Pieśń drukowana wcześniej na łamach pism, weszła ostatecznie do wydanego w 1937 r. zbioru 100 pieśni żołnierskich. Szczególną aktualność zyskała w latach 1938–1939, tj. w okresie zagrożenia Gdańska przez hitlerowców. Wówczas też poczyniono w pierwotnym tekście drobne zmiany, a Gdynię zastąpiono Gdańskiem (wariant 2). W latach drugiej wojny światowej korzystano często z jej melodii. W Sielcach nad Oką ułożono do niej słowa piosenki Fizylierzy[1]. Autorką tej przeróbki była Janina Broniewska i znano ją także po tytułem Pieśń fizylierów[9]. W czasie Powstania Warszawskiego przerobiono ją na Miasto, Stare Miasto, zaś na terenie Iłżeckiego w batalionie partyzanckim BCh „Ośki” – Jana Sońty napisano nowe słowa do pieśni tego zgrupowania. Wśród piosenek zgłoszonych w 1944 r. na konkurs tygodnika podziemnego „Wieści” znalazł się tekst piosenki podpisany godłem „Radło” Hej, do czynu, śpiewany również na nutę Chociaż każdy z nas jest młody (są to pierwsze słowa piosenki Adama Kowalskiego). Po II wojnie na ogół piosenka trafiała do śpiewników bezimiennie. Tak ją wydrukowano w zbiorku Niech rozbrzmiewa wolny śpiew. Zachowano autorstwo w Żołnierskiej rzeczy i w antologii Poeci żołnierzom[1].

Spośród wszystkich pieśni o morzu ta pieśń najbardziej popularyzowała w narodzie idee morskie. Stała się hymnem marynarki wojennej[11].

Bibliografia

1. 

Szewera Tadeusz, Straszyński Olgierd, Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, wyd. 2 poszerzone, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1975, s. 84, 85, 138.

2. 

Kowalski Adam, 100 pieśni żołnierskich, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1937

3. 

Bednarowicz Jędrzej, Werner Stanisław, Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965, s. 72, 73.

4. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 9.

5. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 162.

6. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 132–134.

7. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 86, 87, 208.

8. 

Bekier Elżbieta, Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, Warszawa, Książka i Wiedza, 1952-07, s. 37, 38.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Nazar, Andrzej

10. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 18.

11. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 50, 51.

12. 

Heering Krzysztof, Śpiewnik harcerski, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 101, 102.
W drugim wersie drugiej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: „Nie odbierze Gdańska nam”.

13. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 327, 328.