Zgłoszenie do artykułu: Szturmówka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Szturmówka

Ej, po drogach dmie wichura

Hej, po drogach dmie wichura

Po okopach dmie wichura

Autor słów:

Dobrowolski, Stanisław Ryszard

Autor muzyki:

Ekier, Jan

Data powstania:

1942

Informacje

W 1942 r. władze wojskowe i cywilne Polski Podziemnej zwróciły się do poetów i muzyków z apelem o tworzenie piosenek żołnierskich i patriotycznych. W wyniku tego wezwania wpłynęło wiele tego rodzaju utworów, które niebawem zyskały dużą popularność w kraju. Przedostały się także za granicę. Niektóre były drukowane lub powielane w tajnych drukarniach albo krążyły w odpisach. Autorstwo pieśni nie było ogółowi w latach okupacji – ze zrozumiałych względów – znane.

Szturmówka otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na piosenkę żołnierską, ogłoszonym 15 października 1942 r. przez „Biuletyn Informacyjny” (pismo podziemne, którego naczelnym redaktorem przez wszystkie lata okupacji był Aleksander Kamiński (1903–1978), autor powieści Kamienie na szaniec[10]) oraz Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej[4]. Wielokrotnie drukowana w ulotkach, oddzielnie lub jak np. w styczniu 1943 r. wraz z piosenką Lecz to nic oraz w zbiorkach Pieśni zbrojneŚpiewnik domowy, zyskała wyjątkowe miejsce wśród pieśni Polski Podziemnej. Była śpiewana nie tylko w Warszawie, lecz także w oddziałach partyzanckich na terenie całego okupowanego kraju. Szturmówkę przedrukowano prawie we wszystkich śpiewnikach, zamieszczono ją również w drugim zeszycie Pieśni walki podziemnej wydanym w 1947 r[1].

Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Irenę Butkiewicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Trzecią wersję słów przekazał Józef Czartecki.

Utwór ukazał się drukiem w następujących publikacjach: Pieśni Batalionów Chłopskich, s. 48; B. Rutkowski Śpiewamy piosenki, s. 42–43; Pieśni ostatniej wojny, s. 4; Pieśni gniewne, s. 274[7].

Bibliografia