Zgłoszenie do artykułu: Szturmówka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Szturmówka

Ej, po drogach dmie wichura

Hej, po drogach dmie wichura

Po okopach dmie wichura

Autor słów:

Dobrowolski, Stanisław Ryszard

Autor muzyki:

Ekier, Jan

Data powstania:

1942

Informacje

W 1942 r. władze wojskowe i cywilne Polski Podziemnej zwróciły się do poetów i muzyków z apelem o tworzenie piosenek żołnierskich i patriotycznych. W wyniku tego wezwania wpłynęło wiele tego rodzaju utworów, które niebawem zyskały dużą popularność w kraju. Przedostały się także za granicę. Niektóre były drukowane lub powielane w tajnych drukarniach albo krążyły w odpisach. Autorstwo pieśni nie było ogółowi w latach okupacji – ze zrozumiałych względów – znane.

Szturmówka otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na piosenkę żołnierską, ogłoszonym 15 października 1942 r. przez „Biuletyn Informacyjny” (pismo podziemne, którego naczelnym redaktorem przez wszystkie lata okupacji był Aleksander Kamiński (1903–1978), autor powieści Kamienie na szaniec[10]) oraz Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej[4]. Wielokrotnie drukowana w ulotkach, oddzielnie lub jak np. w styczniu 1943 r. wraz z piosenką Lecz to nic oraz w zbiorkach Pieśni zbrojneŚpiewnik domowy, zyskała wyjątkowe miejsce wśród pieśni Polski Podziemnej. Była śpiewana nie tylko w Warszawie, lecz także w oddziałach partyzanckich na terenie całego okupowanego kraju. Szturmówkę przedrukowano prawie we wszystkich śpiewnikach, zamieszczono ją również w drugim zeszycie Pieśni walki podziemnej wydanym w 1947 r[1].

Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Irenę Butkiewicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”. Trzecią wersję słów przekazał Józef Czartecki.

Utwór ukazał się drukiem w następujących publikacjach: Pieśni Batalionów Chłopskich, s. 48; B. Rutkowski Śpiewamy piosenki, s. 42–43; Pieśni ostatniej wojny, s. 4; Pieśni gniewne, s. 274[7].

Bibliografia

1. 

Szewera Tadeusz, Straszyński Olgierd, Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, wyd. 2 poszerzone, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1975, s. 540, 541, 634, 635.

2. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 31, 32.

3. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 62, 63.

4. 

Prosnak Jan, Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979, s. 203–205.

5. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 95, 96.

6. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 40.

7. 

Świrko Stanisław, Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971, s. 329–332.

8. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 258–260.

9. 

Heering Krzysztof, Śpiewnik harcerski, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 122, 123.
W trzecim wersie drugiej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: „Pod kul gradem, pod bomb hukiem”.

10. 

Bogusz Stanisława, Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, Warszawa, Dom Wojska Polskiego, 2006, s. 67–69.

11. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 304, 305.