Odważny Polak na marsowym polu

Zgłoszenie do artykułu: Odważny Polak na marsowym polu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Odważny Polak na marsowym polu

Pieśń Konfederacji Barskiej

Pieśń konfederacka

Stawam na placu

Pieśń konfederatów barskich z lat 1768–72

Autor słów:

Witwicki, Stefan[4]

nieznany[8], [9]

Autor muzyki:

Leszel, F.[4]

nieznany[8], [9]

Data powstania:

1768
Utwór powstał w latach 1768–1772.

Informacje

Konfederacja barska (1768–1773 r.) była pierwszym orężnym protestem przeciwko kurateli Rosji, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Występowała w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Konfederacja zawiązała się w Barze, na Podolu 29 lutego 1768 r. za sprawą biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego, przy współudziale starosty Józefa Pułaskiego, Kazimierza Pułaskiego, Michała Krasińskiego i karmelity księdza Marka Jandołowicza. Cztery lata trwające walki konfederatów, pod wodzą głównie Kazimierza Pułaskiego, zakończyły się klęską. W dniu 6 lutego 1772 r. nastąpił pierwszy rozbiór Polski między Rosję i Prusy. W kilkanaście dni potem do rozbioru ziem polskich przyłączyła się Austria[2].

W Śpiewniczku młodzieży polskiej pieśń została uznana za wariant utworu „Trójca, Bóg Ojciec...”[5].

Tragiczna dzieje konfederatów barskich przypomina czasem jeszcze śpiewana piosenka Stawam na placu z Boga ordynansu, kunsztownie rymowana i melodyjna. Zbieracz pieśni mjr Zygmunt Andrzejewski podaje w swojej antologii Wojenna pieśń polska (1939), iż utwór ten śpiewano również w powstaniu kościuszkowskim[9].

Bibliografia

1. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 39.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 112–115.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 182, 183.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 16.

5. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. II, nr 44, s. 67, 68.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 128, 129.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

7. Skarbiec historii polskiej. T. 1.

8. ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 66–68.

9. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 30, 31.
Brak bisów ostatnich wersów.