Odważny Polak na marsowym polu

Zgłoszenie do artykułu: Odważny Polak na marsowym polu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Odważny Polak na marsowym polu

Pieśń Konfederacji Barskiej

Pieśń konfederacka

Stawam na placu

Pieśń konfederatów barskich z lat 1768–72

Autor słów:

Witwicki, Stefan[4]

nieznany[8], [9]

Autor muzyki:

Leszel, F.[4]

nieznany[8], [9]

Data powstania:

1768
Utwór powstał w latach 1768–1772.

Informacje

Konfederacja barska (1768–1773 r.) była pierwszym orężnym protestem przeciwko kurateli Rosji, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Występowała w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Konfederacja zawiązała się w Barze, na Podolu 29 lutego 1768 r. za sprawą biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego, przy współudziale starosty Józefa Pułaskiego, Kazimierza Pułaskiego, Michała Krasińskiego i karmelity księdza Marka Jandołowicza. Cztery lata trwające walki konfederatów, pod wodzą głównie Kazimierza Pułaskiego, zakończyły się klęską. W dniu 6 lutego 1772 r. nastąpił pierwszy rozbiór Polski między Rosję i Prusy. W kilkanaście dni potem do rozbioru ziem polskich przyłączyła się Austria[2].

W Śpiewniczku młodzieży polskiej pieśń została uznana za wariant utworu „Trójca, Bóg Ojciec...”[5].

Tragiczna dzieje konfederatów barskich przypomina czasem jeszcze śpiewana piosenka Stawam na placu z Boga ordynansu, kunsztownie rymowana i melodyjna. Zbieracz pieśni mjr Zygmunt Andrzejewski podaje w swojej antologii Wojenna pieśń polska (1939), iż utwór ten śpiewano również w powstaniu kościuszkowskim[9].

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 39.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 112–115.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 182, 183.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 16.

5. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 44, s. 67, 68.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 128, 129.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

7. 

Skarbiec historii polskiej. T. 1.

8. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 66–68.

9. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 30, 31.
Brak bisów ostatnich wersów.