Zgłoszenie do artykułu: Oka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Szumi dokoła las,

czy to jawa, czy sen?

Co ci przypomina,

co ci przypomina

widok znajomy ten?

Żółty wiślany piach,

wioski słomiany dach,

płynie, płynie Oka,

jak Wisła szeroka,

jak Wisła głęboka.

Szumi, hej, szumi las,

gdzieżeś rzuciła nas?

Dolo, dolo nasza,

hej, dolo tułacza,

gdzieżeś rzuciła nas?

Był już niejeden las,

wiele przeszliśmy rzek,

ale najpiękniejszy,

ale najpiękniejszy

jest naszej Wisły brzeg.

Skrwawiony Wisły brzeg…

jak to męczy, boli,

żal nam serce ścisnął,

Wisło, nasza Wisło

w niemieckiej niewoli.

Piękny jest Wisły brzeg,

piękny jest Oki brzeg,

jak szarża ułańska,

od Wisły, do Gdańska

pójdziemy, dojdziemy.[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [11]

Wariant 2

Strzałka

Szumi dokoła las,

czy to jawa, czy sen?

/Co ci przypomina,

co ci przypomina

widok znajomy ten?/bis

Żółty, wiślany piach,

wioski słomiany dach.

/Płynie, płynie Oka

jak Wisła szeroka,

jak Wisła głęboka./bis

Szumi, hej, szumi las,

gdzieżeś rzuciła nas?

/Dolo, dolo nasza,

hej, dolo tułacza,

gdzieżeś rzuciła nas?/bis

Był już niejeden las,

wiele przeszliśmy rzek,

/ale najpiękniejszy,

ale najpiękniejszy,

jest naszej Wisły brzeg./bis[9]

Wariant 3

Strzałka

Szumi dokoła las,

czy to jawa, czy sen?

Co ci przypomina,

co ci przypomina

widok znajomy ten?

Żółty wiślany piach,

wioski słomiany dach...

Płynie, płynie oka,

jak Wisła szeroka,

jak Wisła głęboka.

Był już niejeden las,

wiele przeszliśmy rzek,

ale najpiękniejszy,

ale najpiękniejszy

jest naszej Wisły brzeg.

Piękny jest Wisły brzeg,

piękny jest Oki brzeg,

jak szarża ułańska

do Wisły, do Gdańska

pójdziemy, dojdziemy![10]

Wariant 4

Strzałka

Szumi dokoła las,

Czy to jawa, czy sen?

Co ci przypomina,

/Co ci przypomina

Widok znajomy ten?/bis

Żółty wiślany piach,

Wioski słomiany dach.

Płynie, płynie Oka,

/Jak Wisła szeroka,

Jak Wisła głęboka./bis

Szumi, hej, szumi las,

Gdzieżeś rzuciła nas?

Dolo, dolo nasza,

/Hej, dolo tułacza,

Gdzieżeś rzuciła nas?/bis

Był już niejeden las,

Wiele przeszliśmy rzek,

Ale najpiękniejszy,

/Ale najpiękniejszy

Jest naszej Wisły brzeg./bis

Piękny jest Wisły brzeg,

Piękny jest Oki brzeg.

Jak szarża ułańska

/Do Wisły, do Gdańska

Pójdziemy, dojdziemy./bis[12]

Bibliografia

1. 

Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 682, 683, 765, 766.

2. 

Pieśni i piosenki.

3. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 79, 80.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 34, 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 75.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Nasze piosenki, s. 25, 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 65, 66.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 104, 211.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 389.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 132, 133.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 280, 281.

12. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 308.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

13. 

http://www.supraphonline.cz/album/2107-pisnicky-z-hospod-stare-prahy-i?trackId=32510.
Strona internetowa Supraphonline [odczyt: 25.04.2012].

14. 

http://www.youtube.com/watch?v=vUhyfSqSHC0.
Serwis internetowy Youtube [odczyt: 25.04.2012].