Zgłoszenie do artykułu: Oka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Szumi dokoła las,

czy to jawa, czy sen?

Co ci przypomina,

co ci przypomina

widok znajomy ten?

Żółty wiślany piach,

wioski słomiany dach,

płynie, płynie Oka,

jak Wisła szeroka,

jak Wisła głęboka.

Szumi, hej, szumi las,

gdzieżeś rzuciła nas?

Dolo, dolo nasza,

hej, dolo tułacza,

gdzieżeś rzuciła nas?

Był już niejeden las,

wiele przeszliśmy rzek,

ale najpiękniejszy,

ale najpiękniejszy

jest naszej Wisły brzeg.

Skrwawiony Wisły brzeg…

jak to męczy, boli,

żal nam serce ścisnął,

Wisło, nasza Wisło

w niemieckiej niewoli.

Piękny jest Wisły brzeg,

piękny jest Oki brzeg,

jak szarża ułańska,

od Wisły, do Gdańska

pójdziemy, dojdziemy.[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [11]

Wariant 2

Strzałka

Szumi dokoła las,

czy to jawa, czy sen?

/Co ci przypomina,

co ci przypomina

widok znajomy ten?/bis

Żółty, wiślany piach,

wioski słomiany dach.

/Płynie, płynie Oka

jak Wisła szeroka,

jak Wisła głęboka./bis

Szumi, hej, szumi las,

gdzieżeś rzuciła nas?

/Dolo, dolo nasza,

hej, dolo tułacza,

gdzieżeś rzuciła nas?/bis

Był już niejeden las,

wiele przeszliśmy rzek,

/ale najpiękniejszy,

ale najpiękniejszy,

jest naszej Wisły brzeg./bis[9]

Wariant 3

Strzałka

Szumi dokoła las,

czy to jawa, czy sen?

Co ci przypomina,

co ci przypomina

widok znajomy ten?

Żółty wiślany piach,

wioski słomiany dach...

Płynie, płynie oka,

jak Wisła szeroka,

jak Wisła głęboka.

Był już niejeden las,

wiele przeszliśmy rzek,

ale najpiękniejszy,

ale najpiękniejszy

jest naszej Wisły brzeg.

Piękny jest Wisły brzeg,

piękny jest Oki brzeg,

jak szarża ułańska

do Wisły, do Gdańska

pójdziemy, dojdziemy![10]

Wariant 4

Strzałka

Szumi dokoła las,

Czy to jawa, czy sen?

Co ci przypomina,

/Co ci przypomina

Widok znajomy ten?/bis

Żółty wiślany piach,

Wioski słomiany dach.

Płynie, płynie Oka,

/Jak Wisła szeroka,

Jak Wisła głęboka./bis

Szumi, hej, szumi las,

Gdzieżeś rzuciła nas?

Dolo, dolo nasza,

/Hej, dolo tułacza,

Gdzieżeś rzuciła nas?/bis

Był już niejeden las,

Wiele przeszliśmy rzek,

Ale najpiękniejszy,

/Ale najpiękniejszy

Jest naszej Wisły brzeg./bis

Piękny jest Wisły brzeg,

Piękny jest Oki brzeg.

Jak szarża ułańska

/Do Wisły, do Gdańska

Pójdziemy, dojdziemy./bis[12]

Bibliografia

1. 

Szewera Tadeusz, Straszyński Olgierd, Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, wyd. 2 poszerzone, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1975, s. 682, 683, 765, 766.

2. 

Pasternak Leon, Pieśni i piosenki, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1952

3. 

Bednarowicz Jędrzej, Werner Stanisław, Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965, s. 79, 80.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 34, 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 75.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

6. 

Niedźwiecki Jerzy, Nasze piosenki, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 25, 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 65, 66.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 104, 211.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Bekier Elżbieta, Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, Warszawa, Książka i Wiedza, 1952-07, s. 389.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 132, 133.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 280, 281.

12. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 308.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

13. 

http://www.supraphonline.cz/album/2107-pisnicky-z-hospod-stare-prahy-i?trackId=32510
Strona internetowa Supraphonline [odczyt: 25.04.2012].

14. 

http://www.youtube.com/watch?v=vUhyfSqSHC0
Serwis internetowy Youtube [odczyt: 25.04.2012].