Pałacyk Michla

Zgłoszenie do artykułu: Pałacyk Michla

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (2)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Armia

25-lecie zespołu. XVI Przystanek Woodstock 2010

Złoty Melon Firma

2010

CD

01:15:56

Uliczna Orkiestra z Chmielnej

Zakazane piosenki

Polskie Nagrania Muza

1970

LP

Bibliografia

1. 

Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 604, 605, 654, 655.

2. 

Śpiewnik zastępowego.

3. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 125–127.

4. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 92, 93, 411.

5. 

Śpiewnik polski, s. 158–160.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 113, 114, 212.

7. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 306–308.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

8. 

Śpiewnik harcerski, s. 139–141.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 290, 291.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.