Płonie ognisko

Zgłoszenie do artykułu: Płonie ognisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Płonie ognisko i szumią knieje,

drużynowy jest wśród nas,

opowiada starodawne dzieje,

bohaterski wskrzesza czas.

/O rycerstwie spod kresowych stanic,

o obrońcach naszych polskich granic,

a ponad nami wiatr szumny wieje

i dębowy huczy las./bis

Już do odwrotu głos trąbki wzywa,

alarmując ze wszech stron.

Staje wiara w ordynku szczęśliwa,

serca biją w zgodny ton.

/Każda twarz się uniesieniem płoni,

każdy laskę krzepko dzierży w dłoni.

A z młodzieńczej się piersi wyrywa

pieśń potężna, pieśń jak dzwon./bis[1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [12]

Wariant 2

Strzałka

Płonie ognisko i szumią knieje,

Komendantka jest wśród nas.

Opowiada starodawne dzieje,

Bohaterski wskrzesza czas.

O rycerstwie od kresowych stanic,

I obrońcach naszych ukrainnych granic,

A ponad nami wiatr szumi, wieje

I dębowy huczy las.

Już do odwrotu głos trąbki wzywa,

Alarmują ze wszech stron;

Staje wiara w ordynku szczęśliwa

Serca biją w zgodny ton.

Każda twarz się uniesieniem płoni,

Każda laskę krzepko dzierży w dłoni,

A z młodzieńczej się piersi wyrywa

Pieśń potężna, pieśń jak dzwon.[5]

Wariant 3

Strzałka

Płonie ognisko i szumią knieje,

drużynowy jest wśród nas,

opowiada starodawne dzieje,

bohaterski wskrzesza czas.

/O rycerstwie spod kresowych stanic,

o obrońcach naszych polskich granic,

a ponad nami wiatr szumny wieje

i dębowy huczy las./bis

Już do odwrotu głos trąbki wzywa,

alarmując ze wszech stron.

Staje wiara w ordynku szczęśliwa,

serca biją w zgodny ton.

/Każda twarz się uniesieniem płoni,

każdy laskę krzepko dzierży w dłoni.

A z młodzieńczej się piersi wyrywa

pieśń potężna, pieśń jak dzwon./bis

Gaśnie ognisko i szumią drzewa,

Spojrzyj w nie ostatni raz,

Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa,

Że na zawsze łączy nas.

/Wspólne troski i radości życia

Serc harcerskich zjednoczone bicia

I ta przyjaźń serdeczna, prawdziwa,

Którą los połączył nas./bis[10]

Wariant 4

Strzałka

Płonie ognisko i szumią knieje,

drużynowy jest wśród nas,

opowiada starodawne dzieje,

bohaterski wskrzesza czas.

/O rycerstwie spod kresowych stanic,

o obrońcach naszych polskich granic,

a ponad nami wiatr szumny wieje

i dębowy huczy las./bis

Już do odwrotu głos trąbki wzywa,

alarmując ze wszech stron.

Staje wiara w ordynku szczęśliwa,

serca biją w zgodny ton.

/Każda twarz się uniesieniem płoni,

każdy laskę krzepko dzierży w dłoni.

A z młodzieńczej się piersi wyrywa

pieśń potężna, pieśń jak dzwon./bis

Wspólne troski i radości życia

W serce modlitwie zjednoczone bicia

I ta przyjażń radosna, prawdziwa

Którą Bóg połączył nas.[11]

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 181.

2. 

Niedźwiecki Jerzy, Nasze piosenki, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 445, 446.

3. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 118, 119.

4. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 193, 218.

5. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 257, 258.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 209, 210.

7. 

Heering Krzysztof, Śpiewnik harcerski, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 69, 70.

8. 

http://zhp.pl/
Strona internetowa Związku Harcerstwa Polskiego [odczyt: 13.02.2009].

9. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 76.
Publikacja zawiera tylko dwie zwrotki tekstu.

10. 

Wojciechowski, Michał
Wersja utworu z dodatkową trzecią zwrotką.

11. 

Kulesza, Marek
Wersja śpiewana przez harcerzy Hufca ZHP Mokotów w Warszawie w latach 1981–1989.

12. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 323, 324.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Brak bisów.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.