Płonie ognisko

Zgłoszenie do artykułu: Płonie ognisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (7)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Jopek Anna Maria

Polanna

AnnaMariaJopekMusic

2011

CD

57:10

No To Co

Złote przeboje

Point Music

1999

CD

59:44

Rodowicz Maryla

Marysia biesiadna

Tra la la

1995

CD

Romuald & Roman

Romuald & Roman

Digiton

1994

CD

Romuald i Roman

Nagrania radiowe z lat 1968–1976

Polskie Radio SA

2007

CD

Różni Wykonawcy

Gala piosenki biesiadnej – płonie ognisko

Górny Promotion

1998

CD

Stan Borys

Złote przeboje

GM Records

2000

CD

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 181.

2. 

Niedźwiecki Jerzy, Nasze piosenki, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983, s. 445, 446.

3. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 118, 119.

4. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 193, 218.

5. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 257, 258.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 209, 210.

7. 

Heering Krzysztof, Śpiewnik harcerski, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 69, 70.

8. 

http://zhp.pl/
Strona internetowa Związku Harcerstwa Polskiego [odczyt: 13.02.2009].

9. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 76.
Publikacja zawiera tylko dwie zwrotki tekstu.

10. 

Wojciechowski, Michał
Wersja utworu z dodatkową trzecią zwrotką.

11. 

Kulesza, Marek
Wersja śpiewana przez harcerzy Hufca ZHP Mokotów w Warszawie w latach 1981–1989.

12. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 323, 324.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu. Brak bisów.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.