Śpiewka oddziału Beliny

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewka oddziału Beliny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Śpiewka oddziału Beliny

Piosenka o Belinie

Piosenka ułanów Beliny

O Belinie

Piosnka ułanów Beliny

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Wójcikowski, Paweł[1]

Melodia:

ludowa z okolic Jasła[9]

Data powstania:

październik 1914

Informacje

Jedną z najbardziej znanych piosenek legionowych napisał Paweł Wójcikowski–„Koriat”. W Zakopanem przekazał tekst piosenki Karolowi Adwentowiczowi, który prawdopodobnie przesłał ją do redakcji „Wiadomości Polskich” (por. Jak powstała piosenka o Belinie, „Beliniak i Szwoleżer Józefa Piłsudskiego”, 1939, nr 3 z 18 VI, s. 45).

Istnieje również inny tekst tej piosenki, autorstwa Edwarda Słońskiego – jednego z najwybitniejszych poetów legionowych[10].

Piosenka powstała w oddziale legendarnego rotmistrza Beliny–Prażmowskiego na jesieni 1914 r. Beliniacy mieli również inne jeszcze popularne utwory na własny temat np. Jak to było ładnie. I tego typu piosenki powstawały w okopach i na ułańskich kwaterach[11].

por.: Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe, zebrał Ad(am) Z(agórski), Piotrków 1915, s. 56–57; Biernacki-„Kostek” Wacław, Marsze i piosenki Brygady Piłsudskiego, Kraków 1915, s. 13–14 (pt. Piosenka o Belinie); Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał… Kraków 1917, s. 79 (pt. Piosenka ułanów Beliny)[1].

Bibliografia

1. A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 326, 327, 460, 461.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. Wiadomosci_Polskie_1914_1, s. 5.

3. Piosenki leguna tułacza, s. 43.

4. Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 32, 33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. Pieśni Legionów Polskich 1914-1915 z melodyami. Z. 1, s. 41.

7. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 106.

8. Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 128, 129.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 31, s. 47.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono skróconą wersję pieśni.

10. ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 170, 171.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 234.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. Marsze i piosenki Brygady Piłsudskiego.
W pierwszej zwrotce jest Hej, tam pod Warszawą/ Kędy Wisła płynie zamiast Hej, tam od Krakowa/ Modra Wisła płynie.