Będę czekać

Zgłoszenie do artykułu: Będę czekać

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Osiecka, Agnieszka

autor tekstów

Tutinas, Teresa

główny wykonawca

wokal

1, 10

Kydryński, Lucjan

główny wykonawca

wokal

2

Kunicka, Halina

główny wykonawca

wokal

2, 8, 12, 13, 16, 17

Przybylska, Sława

główny wykonawca

wokal

3, 5, 9, 18

Dąbrowski, Andrzej

główny wykonawca

wokal

4

Kozłowska, Stenia

główny wykonawca

wokal

6

Prus, Łucja

główny wykonawca

wokal

7, 19, 20

Skaldowie

główny wykonawca

7

Woźniak, Tadeusz

główny wykonawca

wokal

11

Partita

główny wykonawca

12, 21

Alibabki

wykonawca gościnny

13

Łazuka, Bohdan

główny wykonawca

wokal

14

Cembrzyńska, Iga

główny wykonawca

wokal

15

Warszawskie Smyczki

wykonawca gościnny

10–11

Zespół Radiowego Studia Piosenki

wykonawca gościnny

4

Zespół Instrumentalny

wykonawca gościnny

1–3, 5–6, 8–9, 12, 14–15, 18–21

Nowak, Andrzej Janusz

wykonawca gościnny, dyrygent

14

Tajfuny

wykonawca gościnny

14

Sewen, Marek

wykonawca gościnny, dyrygent

10–11

Trzaskowski, Andrzej

wykonawca gościnny, dyrygent

5

Trzciński, Wojciech

wykonawca gościnny, dyrygent

13, 16

Andrzej Kurylewicz Quintet

wykonawca gościnny, dyrygent

17

Rudziński, Zbigniew

wykonawca gościnny, dyrygent

5

Orkiestra

wykonawca gościnny

13, 16

Orkiestra Polskiego Radia

wykonawca gościnny

1, 20

Poznakowski, Ryszard

wykonawca gościnny

6

Rachoń, Stefan

wykonawca gościnny, dyrygent

1, 20

Bogdanowicz, Leszek

wykonawca gościnny, dyrygent

2, 8, 12–14, 16, 21

Wiernik, Adam

wykonawca gościnny, dyrygent

9, 14–15, 19

Kolankowski, Wiktor

wykonawca gościnny, dyrygent

3, 18

Ali-Babki

wykonawca gościnny

13, 16

Kołakowski, Władysław

wykonawca gościnny, dyrygent

1, 20

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.okularnicy.org.pl/
Strona internetowa Fundacji im. Agnieszki Osieckiej [odczyt: 22.04.2014].

3. 

http://www.kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=13445
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 25.08.2016].