Wasowski da się lubić

Zgłoszenie do artykułu: Wasowski da się lubić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Różni wykonawcy

główny wykonawca

Wasowski, Jerzy

powiązany

Chór Czejanda

wykonawca gościnny

Santor, Irena

wykonawca gościnny

Dymsza, Adolf

wykonawca gościnny

Rylska, Barbara

wykonawca gościnny

Buczek, Olgierd

wykonawca gościnny

Santor, Irena

wykonawca gościnny

Woźniakowski, Tadeusz

wykonawca gościnny

Przybylska, Sława

wykonawca gościnny

Koterbska, Maria

wykonawca gościnny

Michotek, Jerzy

wykonawca gościnny

Czyżewski, Bogdan

wykonawca gościnny

Villas, Violetta

wykonawca gościnny

Połomski, Jerzy

wykonawca gościnny

Przybylska, Sława

wykonawca gościnny

Czyżewski, Bogdan

wykonawca gościnny

Santor, Irena

wykonawca gościnny

Tutinas, Teresa

wykonawca gościnny

Skrzypczak, Tadeusz

wykonawca gościnny

Jędrusik, Kalina

wykonawca gościnny

Michnikowski, Wiesław

wykonawca gościnny

Kucówna, Zofia

wykonawca gościnny

Przybora, Jeremi

wykonawca gościnny

Jędrusik, Kalina

wykonawca gościnny

Michnikowski, Wiesław

wykonawca gościnny

Rolska, Rena

wykonawca gościnny

Młynarski, Wojciech

wykonawca gościnny

Santor, Irena

wykonawca gościnny

Przybora, Jeremi

wykonawca gościnny

Rolska, Rena

wykonawca gościnny

Michnikowski, Wiesław

wykonawca gościnny

Bem, Ewa

wykonawca gościnny

Przybora, Jeremi

wykonawca gościnny

Rinn, Danuta

wykonawca gościnny

Młynarski, Wojciech

wykonawca gościnny

Banaszak, Hanna

wykonawca gościnny

Gołas, Wiesław

wykonawca gościnny

Krafftówna, Barbara

wykonawca gościnny

Leśniak, Zdzisław

wykonawca gościnny

Przybora, Jeremi

wykonawca gościnny

Stępowski, Jarema

wykonawca gościnny

Przybora, Jeremi

wykonawca gościnny

Santor, Irena

wykonawca gościnny

Młynarski, Wojciech

wykonawca gościnny

Bem, Ewa

wykonawca gościnny

Skowroński, Wojciech

wykonawca gościnny

Banaszak, Hanna

wykonawca gościnny

Michnikowski, Wiesław

wykonawca gościnny

Jędrusik, Kalina

wykonawca gościnny

Łazuka, Bohdan

wykonawca gościnny

Jędrusik, Kalina

wykonawca gościnny

Bibliografia