Gorącą nocą: przeboje Ryszarda Sielickiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Sielicki, Ryszard

główny wykonawca

Przybylska, Sława

wykonawca gościnny

wokal

1

Santor, Irena

wykonawca gościnny

wokal

2, 11

Koterbska, Maria

wykonawca gościnny

wokal

3

Rolska, Rena

wykonawca gościnny

wokal

4

Czyżewski, Bogdan

wykonawca gościnny

wokal

5

Rinn, Danuta

wykonawca gościnny

wokal

5

Villas, Violetta

wykonawca gościnny

wokal

6, 9

Koterbska, Maria

wykonawca gościnny

wokal

7

Łazuka, Bohdan

wykonawca gościnny

wokal

8

Stępowski, Jarema

wykonawca gościnny

wokal

10

No To Co

wykonawca gościnny

wokal

12

Czerny, Edward

dyrygent

3, 6, 7, 9

Klimczuk, Bogusław

dyrygent

4

Mahlik, Zygmunt

dyrygent

1

Orkiestra Polskiego Radia

wykonawca gościnny

2, 3, 6, 7, 9, 11

Poznańska Piętnastka Radiowa

wykonawca gościnny

1

Rachoń, Stefan

dyrygent

2, 11

Sadowski, Krzysztof

dyrygent

5

Sent, Janusz

dyrygent

8

Suchocki, Tadeusz

dyrygent

10

Zespół Instrumentalny

wykonawca gościnny

4, 5, 8, 10

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.kppg.waw.pl/
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 31.03.2016].