Brodowski, Paweł

Zgłoszenie do artykułu: Brodowski, Paweł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Bartkowski, Czesław

Drums dream

Warner Music Poland

2017

CD

Jan Ptaszyn Wróblewski Quartet

Flyin' Lady

Warner Music Poland

2017

CD

Jazz Band Ball Orchestra

Home

Warner Music Poland

2017

CD

Jazz Carriers

Carry on!

Warner Music Poland

2017

CD

Jerzy Milian Trio

Bazaar

Warner Music Poland

2017

CD

Kamiński, Wojciech

Open Piano

Warner Music Poland

2018

CD

Kazimierz Jonkisz Quintet

Tiritaka

Warner Music Poland

2017

CD

Kosz, Mieczysław

Reminiscence

Warner Music Poland

2017

CD

Kuba Więcek Trio

Another Raindrop

Warner Music Poland

2017

CD

Laboratorium

Modern pentathlon

Warner Music Poland

2017

CD

Namysłowski, Zbigniew, The Q

Open

Warner Music Poland

2018

CD

Namysłowski, Zbigniew

Winobranie

Warner Music Poland

2017

CD

Niemen Czesław, Akwarele

Dziwny jest ten świat

Digiton

1991

CD

43:37

Niemen Czesław, Akwarele

Dziwny jest ten świat

Polskie Radio SA

2002

CD

43:37

Niemen, Czesław

Dziwny jest ten świat

Polskie Nagrania Muza

1967

LP

36:25

Niemen, Czesław, Akwarele

Dziwny jest ten świat

Polskie Nagrania Muza

1988

LP

36:25

Niemen, Czesław, Akwarele

Dziwny jest ten świat

Polskie Nagrania Muza

1996

CD

43:40

Spisek Sześciu

Complot of Six

Warner Music Poland

2017

CD

Sun Ship

Follow us

Warner Music Poland

2017

CD

The Włodzimierz Nahorny Trio

Heart

Warner Music Poland

2017

CD

Tomasz Stańko Quintet

Music for K

Warner Music Poland

2016

CD

Wyleżoł, Piotr

Human Things

Warner Music Poland

2018

CD

Zbigniew Namysłowski Quintet

Kujaviak Goes Funky

Warner Music Poland

2018

CD

Więcej...
Bibliografia