Kołaczkowska, Helena

Zgłoszenie do artykułu: Kołaczkowska, Helena

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Na warszawskim zlocie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśń czerwonej floty: z operetki „Na brzegu Amuru”

Czytelnik

1953

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Moja pieśń: romans Łapina z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśń studencka: piosenka z filmu „Ekspres Moskwa – Ocean Spokojny”

Czytelnik

1953

Pieśni. Z. 1

Czytelnik

1951

Pieśni. Z. 2

Czytelnik

1951

Pieśń Mikołaja z operetki „Złota dolina”

Czytelnik

1953

Księżycowe dziewczyny

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Polka murarska

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Mój czerwony koraliku: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Ujrzałem ciebie wiosną: tango-serenada

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwaj chłopcy: na głos z fortepianem

-

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Kto wie…: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Mój dom

Czytelnik

1952

Na prawo most, na lewo most!

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

1950

Na prawo most, na lewo most: (walczyk nadwiślański): na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Na prawo most, na lewo most: na kwartet akordeonowy

Czytelnik

1951

Niedaleko od Krakowa

Czytelnik

1952

Niedaleko od Krakowa: na chór męski

Czytelnik

1953

Niedaleko od Krakowa: na chór mieszany

Czytelnik

1953

Polka antybumelantka

Czytelnik

1951

Polka antybumelantka ; Rudy Lech

Czytelnik

1952

Rudy Lech

Czytelnik

1952

Z[wiązek] M[łodzieży] P[olskiej] pomaga wsi: na chór męski a cappella [Nuty]

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Z[wiązek] M[łodzieży] P[olskiej] pomaga wsi: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Z[wiązek] M[łodzieży] P[olskiej] pomaga wsi: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Wrocławska piosenka: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Czerwieniał głóg: slow-fox

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1961

Wisło: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Jestem zuch: cykl piosenek dla przedszkola

„Nasza Księgarnia”

1951

Jestem zuch: piosenki dla dzieci na głos i fortepian

Czytelnik

1951

Będzie dość

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Choćbyś wrócił: tango

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1969

Serce załogi: piosenka z filmu „Załoga”

Czytelnik

1952

Trajluś: polka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Piosenka o Sekwanie: na głos z fortepianem lub akordeonem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Zosia sensatka: twist

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Hej, zimowe – hej, igrzyska

Czytelnik

1952

Hej, zimowe – hej, igrzyska!

„Nasza Księgarnia”

1953

Rybak z Kananei: piosenka brazylijska: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

To płynie czas: rock-blues

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Przyjaciółki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Na próżno: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Piosenka liryczna: na głos z fortepianem

Czytelnik

1952

Piosenka liryczna: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Podziękuj: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Kwiat wiśni: twist

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1964

Błękitny staw

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Warszawska Dzielnica Mieszkaniowa MDM: polka

Czytelnik

1952

Fin de siècle: walc

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1966

Czekają echa

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1980

Nadodrzańska ziemio moja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Zrękowiny: piosenka kaszubska

Czytelnik

1951

O czym marzą dziewczęta?: piosenka-walc

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Gitanilla: walc meksykański z repertuaru Haliny Kunickiej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pójdziesz sobie górą

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Gorąca nocą

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1982

Gorącą nocą: tango z repertuaru Sławy Przybylskiej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Groch

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1961

Sinobrody: foxtrot

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1963

To idzie młodość: marsz z filmu „Przygoda na Mariensztacie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wielka Przygoda

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Gra katarynka: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Nasza Warszawo!

Wydawnictwo Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej Wydział Propagandy i Agitacji

1952

Nasza Warszawo!

Czytelnik

1953

Sto lat: fokstrot: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

To niedziela w Kazimierzu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

To takie niepoważne: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Za morzem: piosenka z filmu „Złoty kluczyk”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

A gdzie? – właśnie tu

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Piosenka na ulicy

Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana

1949

Srebrny Dziadek Mróz

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Powrót z ćwiczeń

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Na katarynce: marsz-step: głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Weź klucz: slow-rock

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1969

Więcej...