Krawczyk, Krzysztof

Zgłoszenie do artykułu: Krawczyk, Krzysztof

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A fool such as I

Trader, Bill

Krawczyk, Krzysztof

A ziemia się ciągle oddala

Piątkowski, Janusz
Krawczyk, Krzysztof

Kosmala, Andrzej
Sobczak, Andrzej

Anioł obok śpi

Wolnik, Wiesław
Krawczyk, Krzysztof

Wolnik, Wiesław

Aniu, Aniu ruszaj z nami

Piątkowski, Janusz
Krawczyk, Krzysztof

Kosmala, Andrzej
Sobczak, Andrzej

Anno tańcząca

Krawczyk, Krzysztof

Młynarski, Wojciech

Będzie tak jak jest

Poznakowski, Ryszard
Krawczyk, Krzysztof

Halny, Stanisław

Bez twojej wiary

Kalicki, Robert
Krawczyk, Krzysztof

Kosmala, Andrzej

Brzydal

Krawczyk, Krzysztof

Sadowski, Roman
Winkler, Kazimierz

Czasu coraz mniej

Sobczak, Andrzej

Deszczowe spotkanie

Sobczak, Andrzej

Dokądkolwiek z karuzeli ulic

Krawczyk, Krzysztof

Halny, Stanisław

Dom mego dzieciństwa

Krawczyk, Krzysztof

Marta Bellan

Dzień za dniem obok mnie

Sobczak, Andrzej

Hallo, co ty o tym wiesz

Poznakowski, Ryszard
Krawczyk, Krzysztof

Kondratowicz, Janusz

Hej dziewczyno powiedz mi

Poznakowski, Ryszard
Krawczyk, Krzysztof

Halny, Stanisław

Jestem przy tobie kiedy się śmiejesz

Krawczyk, Krzysztof

Halny, Stanisław

Luboczka

Krawczyk, Krzysztof

Marta Bellan

Nie można żyć samotnie

Kniat, Ryszard
Krawczyk, Krzysztof

Sobczak, Andrzej
Kosmala, Andrzej

Nie znam ciebie

Krawczyk, Krzysztof

Pietkiewicz, Janusz

Nieuchwytna

Krawczyk, Krzysztof

Kondratowicz, Janusz

Pamiętam ciebie z tamtych lat

Trzciński, Wojciech
Krawczyk, Krzysztof

Olewicz, Bogdan

Parostatek

Milian, Jerzy
Krawczyk, Krzysztof

Drozda, Tadeusz

Piłka w grze

Maliszewski, Aleksander

Sobczak, Andrzej
Kosmala, Andrzej

Powiedz co to za dziewczyna

Krawczyk, Krzysztof

Marta Bellan

Rysunek na szkle

Krawczyk, Krzysztof

Kondratowicz, Janusz

Spójrz, gaśnie dzień

Krawczyk, Krzysztof

Kondratowicz, Janusz

Tobie i mnie

Krawczyk, Krzysztof

Kondratowicz, Janusz

Ty i zmierzch

Krawczyk, Krzysztof

Kołaczkowska, Helena

Uśmiechem przywitaj dzień

Piątkowski, Janusz
Krawczyk, Krzysztof

Sobczak, Andrzej
Kosmala, Andrzej

Z tobą Ireno

Krawczyk, Krzysztof
Poznakowski, Ryszard

Kuryło, Andrzej
Mann, Wojciech

Z tobą tak dobrze mi jest

Krawczyk, Krzysztof

Głogowski, Marek

Zrób to dla mnie

Lichtman, Marian
Krawczyk, Krzysztof

Winkler, Kazimierz

Zwariowany czas

Kniat, Ryszard
Krawczyk, Krzysztof

Sobczak, Andrzej
Kosmala, Andrzej

Więcej...
Bibliografia