Pieśń górali

Zgłoszenie do artykułu: Pieśń górali

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśń górali

Czerwony pas

Czerwony płaszcz, za pasem broń

Pieśń górala

Pieśń góralska

Autor słów:

Korzeniowski, Józef

nieznany[3], [4], [7], [8]

Autor muzyki:

Kurpiński, Karol

nieznany[8], [9]

Melodia:

ludowa z Huculszczyzny[6], [7], [9]

Data powstania:

1843

Informacje

„Czerwony pas” to popularna pieśń z powstałego w 1843 r. dramatu Karpaccy górale Józefa Korzeniowskiego. Refren pieśni został dodany później przez nieznanego autora[7]. Wedle tego, co twierdził Władysław Kopaliński (1907–2007), zamiast „Czerwony pas”, we wcześniejszych wersjach śpiewano, „Czerwony płaszcz...”. Przyczyny tej zmiany nie zostały jednak wyjaśnione[12].

Bibliografia

1. 

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 2 głosy. Cz. 2, s. 10, 11.

2. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 57.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 115, 116.

4. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 198.

5. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 215, 216.

6. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 187.

7. 

Śpiewnik polski, s. 55, 56.

8. 

Karczma piwna, czyli huczne spotkanie Gwarków i Fuksów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Kraków, nr 13.

9. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 138, 138, 215.

10. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, Słowa, s. 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 138–140.
W publikacji podano dwa warianty melodii utworu bez ich autorów.

12. 

Nazar, Andrzej

13. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 56, s. 82, 83.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

14. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 181, 182.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.