Wiechowicz, Stanisław

Zgłoszenie do artykułu: Wiechowicz, Stanisław

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Chorały

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Motety

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Biegną wody potoku

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Młodości, raduj się

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Bunt szyn

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

W aeroplanie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Dziesięć piosenek sielskich: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Melodie na psałterz polski. Cz. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Melodie na psałterz polski. Cz. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Trzy pieśni ludowe: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

A po pruskiej granicy: kurpiowska melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Cyraneczka: kurpiowska melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Czemu nie orzesz: melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Dwie pieśni dolnośląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Juhasi: spiska melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Kómoratki my se: orawska melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Nie będzie mię głowisia bolała: melodia ludowa: na 4 głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Nie będzie mię głowisia bolała: melodia ludowa: na 4 głosowy chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Nie będzie mię głowisia bolała: melodia ludowa: na 4 głosowy chór mieszany a cappella

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Nie wyskakuj ptaszku: orawska melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Nie wyskakuj ptaszku: orawska melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Nie wyskakuj ptaszku: orawska melodia ludowa: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Oj, świeci miesiąc: melodia ludowa (kujawiak): na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Missa paschalis: na 5-głosowy chór miesz[any] a capp[ella]

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Dwie pieśni kaszubskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Jest u mnie kraj: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Tam na górze jawor stoi: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Rozmowy: humoreska kujawska: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Kołysanka ludowa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Sobótkowe śpiewki: suita: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Hej, zabujały: ludowa pieśń rekrutów z czasów niewoli: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Państwowe Wydawnictwo Muzyczne

1948

4 pieśni weselne z Lubelszczyzny: na chór mieszany a cappella: średni stopień trudności

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Angeli słodko śpiewali: motet: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Pieśni na 4-głosowy chór a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

10 Pieśni śląskich: melodie ludowe na chór mieszany a cappella: partytura

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

3 głosowe utwory dawnych mistrzów (XIII–XVIII)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

5 pieśni ludowych ze Śląska: na 3 głosy mieszane w łatwym układzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1946

5 pieśni ludowych ze Śląska: na 3 głosy żeńskie lub dziecięce w łatwym układzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1946

8 pieśni: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

A czemużeś nie przyjechał: obrazek wiejski

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

A te rudzkie dziewki: śląska melodia ludowa na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Ach biada mnie: śląska pieśń ludowa: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Antologia muzyki chóralnej renesansu na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Antologia muzyki chóralnej renesansu na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Antologia pieśni chóralnej romantyków niemieckich: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Powiewaj wiatreńku

Wielkopolski Związek Śpiewaczy

1938

Ballada: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Bez wodę koniczki

Chmiel: taniec weselny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Chodziła po sieni: melodia ludowa od Sierakowa (Poznańskie): na 4-głosowy chór mieszany a cappella

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Chodziłem ja: śląska pieśń ludowa: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Ćwiczenia w starych kluczach. Cz. 1

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Ćwiczenia w starych kluczach. Cz. 1

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Cztery pieśni: śpiew i fortepian

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1936

Cztery pieśni wielkanocne: na chór mieszany a capella

Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Deszcz idzie: śląska melodia ludowa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Dwanaście pieśni górnośląskich: na chór męski

Górnośląski Związek Śpiewaczy

1925

Gdzie mi się podziały: melodia ludowa-mazowiecka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Hosa, Hosa: śląska melodia ludowa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Jak się będę wydawała: śląska pieśń ludowa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Jakech ja konie pasł: śląska pieśń ludowa: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Jesień: na głos i fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Kaczor: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kantata romantyczna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kantata żniwna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Kiedym ja szedł: śląska pieśń ludowa na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Kolędziołki beskidzkie: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Koło mego ogródeczka: dziesięć polskich pieśni ludowych

Spółka Akcyjna „Ostoja”

1937

Kołysanka: melodia ludowa: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Kołysanka: na chór żeński a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Krakowiak C: na 4-głosowy chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Krakowiak Es: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Krakowski mosteczek: śląska pieśń ludowa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Kto ma szwarną żonę: śląska melodia ludowa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Kukułecka ; Pragną ocki: sopran, tenory, basy

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Kukułeczka: melodia ludowa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Leciały gęsi: śląska melodia ludowa na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Leluje: suita romantyczna na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

List do Marc Chagalla

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Małe wariacje: Matka mie tu posłała: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Matulu moja: śląska melodia ludowa na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Matulu moja: śląska melodia ludowa na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Mruczkowe bajki: na 4-głosowy chór mieszany a cappella: bas

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Mruczkowe bajki: na 4-głosowy chór mieszany a cappella: sopran

2

1953

Mruczkowe bajki: na 4-głosowy chór mieszany a cappella: tenor

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Mruczkowe bajki: wariacje 2 na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Mruczkowe bajki: na 4-głosowy chór mieszany a cappella: alt

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Na glinianym wazoniku: na chór i orkiestrę symfoniczną

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Na glinianym wazoniku: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Na glinianym wazoniku: na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Na polu wiśnia: melodia ludowa z Mazowsza: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Nie chcę cię, Kasiuniu: melodia ludowa mazowiecka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Nie chcę cię, Kasiuniu: melodia ludowa mazowiecka: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Oj, siadaj: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Oj, ty, wolo

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1929

Passacaglia i fuga: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Pieśń pracy: na 4-głosowy chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Pieśń pracy: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Pieśń pracy: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Pieśń pracy: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Pieśni ludowe: na chór mieszany

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1923

Pieśni mickiewiczowskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśni polskie

Czytelnik

1950

Pod kominem: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pod kominem: scherzino piccolo: na chór mieszany

Wielkopolski Związek Kół Śpiewaczych

1927

Polska pieśń ludowa: dwadzieścia pieśni górnośląskich na chór mieszany. Zeszyt 2

Górnośląski Związek Śpiewaczy

Polska pieśń ludowa: siedem pieśni na chór mieszany a capella. Zeszyt 8

Górnośląski Związek Śpiewaczy

Powiewaj wiatreńku

Wielkopolski Związek Śpiewaczy

1938

Powiewaj wiatreńku: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pragną ocki: melodia ludowa na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pragną ocki: melodia ludowa: na chór mieszany i 2 fortepiany

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Proso: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Som w stawie rybecki: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Stoi lipka: chór mieszany à cappella

Stuku puku: na 3-głosowy chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Ta kolebka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Veni Creator Spiritus: na chór męski z towarzyszeniem organów

Kazimierz Tomasz Barwicki

1928

W dzikim boru ; Matulu moja

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

W dzikim boru: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Wdycki, wdycki: śląska pieśń ludowa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Wedle tego Jędrzejeczka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Wyleciał mi ze krza

Wyszła dzieweczka: śląska melodia ludowa: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Z tamtej strony rzeki: melodia ludowa z Mazowsza: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Z tamtej strony rzeki: melodia ludowa z Mazowsza: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

5

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Za ujazdem: melodia ludowa śląska: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

4 pieśni ludowe z Warmii i Mazur: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

2 kolędy: na 4-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Cztery pieśni śląskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Doliny: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie pieśni kaszubskie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Gaik: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Suita kujawska: na solo i chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Iustus ut palma florebit: Offertorium: et organum per septem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Więcej...
Bibliografia