Krakowiak Kościuszki

Zgłoszenie do artykułu: Krakowiak Kościuszki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Krakowiak Kościuszki

Bartoszu, Bartoszu

Krakowiak Kosynierów

Autor słów:

nieznany

Skałkowski, Marceli[4]

Autor muzyki:

nieznany

Melodia:

krakowiaka[4]

ludowa[9]

z Powstania Kościuszkowskiego[12]

Data powstania:

1837

Informacje

Przez długi czas uważano, że pieśń powstała w okresie insurekcji kościuszkowskiej. Dopiero w 1962 r. Antoni Knot ustalił, że autorem tekstu jest Marceli Skałkowski. Słowa utworu opiewają postać Bartosza Głowackiego – był chłopem z oddziału krakusów, który wsławił się w bitwie pod Racławicami[4].

Innym jeszcze twórcą tej popularnej śpiewanki mógł być Władysław Anczyca autor głośnej sztuki Kościuszko pod Racławicami. W pieśni występują liczne zapożyczenia i wzory z autentycznych śpiewek krakowskich o Bartoszu Głowackim[11].

Bibliografia

1. 

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2, Słowa, s. 19.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 47.

3. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 4.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 47, 48, 202.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 125–127.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 17, 18.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 13, s. 24, 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 116–118.

10. 

Wojciechowski, Michał.

11. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 56.

12. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.